OIB AT rba-zadruga

Zahtjev za pristup informacijama od mira veljačić za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se da Ministarstvo financija, Zagreb odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Ministarstvo financija, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

smatramo da sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama imamo pravo znati, da li su AT rba-zadruge kao npr. Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf registrirana zadruga s ograničenom odgovornošću, uz zahtjev za dodjelu HR OIB-a, priložile izvod iz AT sudskog regista, (s prijevodom na Hrvatski jezik po za to ovlaštenom sudskom tumaču), znači pod određenim registarskim brojem odnosno MBS brojem, što znači firmenbuchnummer (FN 33345 x) i po ovlaštenoj osobi za zastupanje tog poslovnog subjekta ?!

Postoji li mogućnost da nakon što je AT rba-zadruga Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf brisana iz AT sudskog registra, OIB: 76326640038 koristi neka druga RBA-zadruga ?!

Sukladno gore navedenom predlažem da mi se uz odgovor dostave isprave temeljem kojih je dodijeljen OIB: 76326640038 Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf sada brisanom posl. subjektu iz AT sudskog registra.

S poštovanjem,

Nada Ledić

informiranje,

1 privitaka

Poštovana,

 

Sukladno članku 5. točki 3 Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, br. 25/13, 85/15, dalje: Zakon) »Informacija« je svaki
podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa,
dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani,
nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki
drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim
tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u
vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

Sukladno članku 18.  stavku 5. Zakona ne smatra se zahtjevom za pristup
informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili
uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade
analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona tijelo javne vlasti ne
donosi rješenje o zahtjevu kad obavještava korisnika da se podnesak ne
smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ovoga Zakona.

 

Sukladno članku 8 Općeg poreznog zakona porezno tijelo dužno je kao
poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom
postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima
raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim
stvarima, stoga do informacija o poreznim obveznicima možete doći tek uz
njihov pisani pristanak.

 

S poštovanjem,

 

[1]pu_logo_web_adresa_horizontalni

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

References

Visible links

Za: informiranje

Predmetnim zahtjevom nisu tražene inofrmacije o poreznom ovezniku, nego u ovom slučaju o jednoj od lihvarski AT RBA-zadruga ovdje konkretno Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf, brisana iz AT sudskog registra. OIB: 76326640038 prvovjerom obveznika u sustavu PDV-a -OIB. hr na link-u
https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaP... pronalazi se slijedeći podaci OIB: 76326640038 NAZIV: RAIFFEISENBANK REGION GRAZ-THALERHOF Za upisani OIB ne postoji obveza PDV-a na 03.04.2019.
Dok se provjerm PDV broja (VIES) - Vaša Europa, na link-u
https://europa.eu/youreurope/business/ta...
pronaleze slijedeći podaci Nažalost, PDV broj za prekogranične transakcije unutar EU-a nije valjan (....)
Država članica HR - PDV id. broj HR 76326640038 - Datum primitka zahtjeva 2019/04/03 21:44:57

Dakle, Ministarstvo Financija trebalo je i moralo dostaviti tražene informacije potkrepljene s a dokumentacijom iz predmeta Zahtjeva za dodjelu HR OIB RAIFFEISENBANK REGION GRAZ-THALERHOF odnosno na temelju koje je dodijeljen OIB: 76326640038 i to spis u cjelosti po Zahtjevu toga inozemnog subjekta !!!! Inozemni poslovni subjekt nije porezni ovbeznik u RH iako nelegalno posluje na teritoriju RH od cca 2005.godine s toga se on nemože svrstavati u poreznog ovbeznika u smislu čl. 8 Općeg poreznog zakona.

Iz navedenog odgovora koji se uskraćuje pravo na pristup informacijama, proizlazi da Ministarstvo Financija upravo služi zaštiti RBA-tadruga odnosno organiziranoj skupini kriminalaca udruženih radi utaje poreza i pranju novca na teritoriju Republike Hrvatske !!!!

Nadležne i odgovorne osobe Ministarstva Financija kao i svi druge državne dužnosnike službenike i namještenike plaćaju hrvatski građani, zato bi ini trebali servisirati i služiti istim tom građanima , no očigledno državni Uhljebi besplatno servisiraju, služe i štite utajivače poreza i preče novca, na štetu građana i Republike Hrvatske !!!!

mira veljačić

informiranje,

Poštovani,

Vaš upit je zaprimljen, molimo pričekajte na odgovor djelatnika za informiranje.
Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Srdačan pozdrav,
Administrator Informiranje
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.