Opremanje eksperimentalnih škola - raspodjela financijskih sredstava

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno informacijama Ministarstva o opremanju eksperimentalnih škola u sklopu programa 'Škola za život', i iznosima u rasponu od 100.000 do 250.000 kuna po školi ovisno o broju učenika pojedine škole, molim za točne iznose dodijeljenih financijskih sredstava svakoj pojedinoj eksperimentalnoj školi.

Napominjem, informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernost i javnog interesa sukladno odredbi članka 16. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Uz navedeno, molim i za izrađene detaljne kriterije dodjele novca školama (škole s koliko učenika imaju pravo na koliki iznos, jesu li u obzir uzeti i neki drugi kriteriji osim broja učenika pojedine škole...)?

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

ppi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 26. lipnja 2018. godine putem platforme "ImamoPravoZnati", kojim tražite "točne iznose dodijeljenih financijskih sredstava svakoj pojedinoj eksperimentalnoj školi" i "detaljne kriterije dodjele novca školama". U privitku Vam dostavljamo "Odluku o raspodjeli sredstava po školama za opremu potrebnu za provedbu eksperimentalnoga programa "Škola za život" koju će nabaviti Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta "Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)"". Nastavno na dio upita vezano uz kriterije dodjele novca školama, obavještavamo Vas da je školama na raspolaganju iznos od 100.000 do 250.000 kuna, ovisno o ukupnome broju učenika pojedine škole prijavljene u eksperimentalni program 'Škola za život'.

S poštovanjem,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org