Opremanje eksperimentalnih škola - raspodjela financijskih sredstava

Pisani zahtjev podnositelja Dora Kršul za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Dora Kršul

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Sukladno informacijama Ministarstva o opremanju eksperimentalnih
škola u sklopu programa 'Škola za život', i iznosima u rasponu od
100.000 do 250.000 kuna po školi ovisno o broju učenika pojedine
škole, molim za točne iznose dodijeljenih financijskih sredstava
svakoj pojedinoj eksperimentalnoj školi.

Napominjem, informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne
su javnosti i bez provođenja testa razmjernost i javnog interesa
sukladno odredbi članka 16. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Uz navedeno, molim i za izrađene detaljne kriterije dodjele novca
školama (škole s koliko učenika imaju pravo na koliki iznos, jesu
li u obzir uzeti i neki drugi kriteriji osim broja učenika pojedine
škole...)?

Molim da mi navedeno dostavite putem servisa Imamo pravo znati ili
na adresu podnositelja zahtjeva:

Pametna kuća d.o.o. - portal Srednja.hr
Popovićeva 8
10000 Zagreb

S poštovanjem,

Dora Kršul

Spojite s ovim

Od: ppi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb


Attachment Odluka o raspodjeli sredstava za opremu.pdf
2.8M Download View as HTML


Poštovana,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 26. lipnja 2018. godine putem platforme "ImamoPravoZnati", kojim tražite "točne iznose dodijeljenih financijskih sredstava svakoj pojedinoj eksperimentalnoj školi" i "detaljne kriterije dodjele novca školama". U privitku Vam dostavljamo "Odluku o raspodjeli sredstava po školama za opremu potrebnu za provedbu eksperimentalnoga programa "Škola za život" koju će nabaviti Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu projekta "Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)"". Nastavno na dio upita vezano uz kriterije dodjele novca školama, obavještavamo Vas da je školama na raspolaganju iznos od 100.000 do 250.000 kuna, ovisno o ukupnome broju učenika pojedine škole prijavljene u eksperimentalni program 'Škola za život'.

S poštovanjem,
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: