Oštećeni nogostup od Đačkog puta prema Lugu Zabočkom

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Nogostup od Đačkog puta prema Lugu Zabočkom je dulje vrijeme oštećen, pa nas zanima kada se planira sanirati.

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Sent request to Grad Zabok again, using a new contact address.

Za: Grad Zabok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćamo se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Zabok koje se bavi našim zahtjevom za pristup informacijama 'Oštećeni nogostup od Đačkog puta prema Lugu Zabočkom'. Po zakonu, tijelo javne vlasti trebalo odgovoriti brzo i do 2. Travanj 2021.

Potpuna povijest zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/ostec...

S poštovanjem,

Pokreni Zabok

Maja Šimunić, Grad Zabok

2 privitaka

Poštovani, u prilogu se nalazi odgovor na Vaš upit.

Lijep pozdrav!

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org