Ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na HZTM

Zahtjev za pristup informacijama od Barbara Bošnjak za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb.

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim vas da mi u elektroničkom obliku odgovorite na ovaj email i dostavite sljedeće informacije vezano uz ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu:
1. Koji su iznosi troškova prikupljanja i obrade plazme, po jedinici mjere, koje troškove obračunavate Imunološkom zavodu na temelju Ugovora sklopljenih između transfuzijskih centara i Imunološkog zavoda?
2. Detaljni plan prikupljanja i dobrog gospodarenja prikupljenim količinama plazme za frakcionaciju, dobivene iz pune krvi
3. Da li ste uveli sintetske otopine kao zamjene za plazmu u proizvodnji koncentrata trombocita u transfuzijskim centrima i koliko je povećanje raspoložive plazme za frakcionaciju?
4. Kliničke smjernice za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju
5. Popis svih edukacija o kliničkim smjernicama iz pitanja br. 4., termini, lokacije i broj polaznika
6. Na koji način provodite redovite edukacije građana o potrebi davanja krvi i ljudske plazme za očuvanje zdravlja hrvatskih građana?
7. Koliko je prikupljeno putem plazmafereze plazme za frakcionaciju:
7.1. u 2018. godini
7.2. u 2019. godini
7.3. u 2020. godini
7.4. od 1.1. do 31.10.2021. godine?
8. Koliko je ukupno prikupljeno plazme za frakcionaciju:
8.1. u 2018. godini
8.2. u 2019. godini
8.3. u 2020. godini
8.4. od 1.1. do 31.10.2021. godine?

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,
Barbara Bošnjak

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]

 

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovani,

zahvaljujem Vam na informacijama. Na moj zahtjev ste odgovorili samo djelomično, pa Vas molim da mi, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, u elektroničkom obliku dostavite i sljedeće informacije kao dopunu i objašnjenje prethodno dostavljenih informacija:

1. S obzirom da svaka Ovlaštena zdravstvena ustanova za prikupljanje, testiranje, pripravu, pohranu i raspodjelu krvnih pripravaka (transfuzijski centri), pa tako i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, ima posebno sklopljeni ugovor s Imunološkim zavodom, a troškovi su dio kalkulacije svih krvnih pripravaka, molim da mi dostavite na uvid:

1.a. Ugovor između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Imunološkog zavoda

1.b. Kalkulaciju svih krvnih pripravaka s pripadnim troškovnikom prikupljanja i obrade plazme, po jedinici mjere, koje troškove obračunavate Imunološkom zavodu

2. Imajući u vidu da je detaljni plan prikupljanja krvi dio Plana akcija prikupljanja krvi za narednu godinu, kao i da se taj plan izrađuje na temelju iskazanih potreba zdravstva koje se prikupljaju krajem tekuće godine, a kroz to ide i dobro gospodarenje prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje koja se izdvaja iz prikupljene pune krvi, molim Vas da mi dostavite:

2.a. Detaljni plan prikupljanja i dobrog gospodarenja prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje

2.b. Iskazane potrebe zdravstva Republike Hrvatske koje potrebe su prikupljene krajem 2021. godine

3. Koliko je povećanje raspoložive plazme za frakcionaciju do kojeg je došlo nakon uvođenja sintetske otopine kao zamjene za plazmu u proizvodnji koncentrata trombocita u transfuzijskim centrima?

4. Dostavite mi kliničke smjernice za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju bazirane na Smjernicama Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica

5. Dostavite mi popis svih održanih edukacija o kliničkim smjernicama za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju koje provode Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica, s navedenim terminima i brojem polaznika

8. Koliko je ukupno prikupljeno plazme za frakcionaciju:

8.1. u 2018. godini

8.2. u 2019. godini

8.3. u 2020. godini

8.4. u 2021. godini

Unaprijed zahvaljujem na Vašim cijenjenim odgovorima.

S poštovanjem,

Barbara Bošnjak

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]