Ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na HZTM

Zahtjev za pristup informacijama od Petra Troha za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čeka se da Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim vas da mi u elektroničkom obliku odgovorite na ovaj email i dostavite sljedeće informacije vezano uz ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu:
1. S obzirom da svaka Ovlaštena zdravstvena ustanova za prikupljanje, testiranje, pripravu, pohranu i raspodjelu krvnih pripravaka (transfuzijski centri), pa tako i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, ima posebno sklopljeni ugovor s Imunološkim zavodom, a troškovi su dio kalkulacije svih krvnih pripravaka, molim da mi dostavite na uvid:
1.a. Ugovor između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Imunološkog zavoda
1.b. Kalkulaciju svih krvnih pripravaka s pripadnim troškovnikom prikupljanja i obrade plazme, po jedinici mjere, koje troškove obračunavate Imunološkom zavodu
2. Imajući u vidu da je detaljni plan prikupljanja krvi dio Plana akcija prikupljanja krvi za narednu godinu, kao i da se taj plan izrađuje na temelju iskazanih potreba zdravstva koje se prikupljaju krajem tekuće godine, a kroz to ide i dobro gospodarenje prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje koja se izdvaja iz prikupljene pune krvi, molim Vas da mi dostavite:
2.a. Detaljni plan prikupljanja i dobrog gospodarenja prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje za 2020., 2021. i 2022. godinu
2.b. Iskazane potrebe zdravstva Republike Hrvatske koje potrebe su prikupljene krajem 2021. godine
3. Koliko je povećanje raspoložive plazme za frakcionaciju do kojeg je došlo nakon uvođenja sintetske otopine kao zamjene za plazmu u proizvodnji koncentrata trombocita u transfuzijskim centrima?
4. Dostavite mi kliničke smjernice za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju bazirane na Smjernicama Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica
5. Dostavite mi popis svih održanih edukacija o kliničkim smjernicama za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju koje provode Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica, s navedenim terminima i brojem polaznika
8. Koliko je ukupno prikupljeno plazme za frakcionaciju:
8.1. u 2018. godini
8.2. u 2019. godini
8.3. u 2020. godini
8.4. u 2021. godini

Unaprijed zahvaljujem na Vašim cijenjenim odgovorima.

S poštovanjem,
Petra Troha
(svoju adresu ću Vam, radi zaštite privatnosti, dostaviti izravno na adresu e-pošte službenika za informiranje, no, bez obzira na to, molim Vas daljnju komunikaciju voditi putem koji je Zahtjev za pristup informacijama i upućen )

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na HZTM'.

U slučaju da se oglušite na ovaj zahtjev, preostaje mi obratiti se Povjereniku za informiranje i medijima i zatražiti pomoć u rješavanju Zahtjeva.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/ostv...

S poštovanjem,
Petra Troha

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovana gospođo Troha,
Vaš zahtjev za požurivanje rješavanja predmeta nije osnovan.
Na podneseni zahtjev odgovoreno je pravovremeno 23. lipnja 2022. te je očitovanje ustanove upućeno na adresu koju ste istaknuli u postupku i to: 27. lipnja 2022. te ponovno 11. srpnja 2022.
S poštovanjem,

Ivana Balog, dipl.iur.
Rukovoditelj Službe za pravne,
kadrovske i opće poslove

prikazati citirane dijelove

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Poštovani,

požurnica je osnovana, jer ja Vaš odgovor zaprimila nisam. Ukoliko smatrate da jesam, molim Vas da dokaz o isporuci predočite ovdje.

Također, već i u samom dopisu zahtjeva zatražila sam da se komunikacija odvija putem iste email adrese putem koje je zahtjev i upućen. Molim Vas da u najkraćem roku odgovorite na zahtjev, i to baš onim kanalom komunikacije kojim Vam je zahtjev upućen. U suprotnom ću se obratiti povjereniku za informiranje, ali i široj javnosti putem nacionanih medija, jer želim znati status provedbe nacionalnog plana opskrbe naše države lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme u dijelu koji se odnosi na HZTM.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: https://imamopravoznati.org/request/ostv...

Unaprijed Vam se zahvaljujem!

S poštovanjem,
Petra Troha