Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Barbara Bošnjak molimo prijavite se i označite posljednji status.

Ostvarenje nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019-2022 u dijelu koji se odnosi na Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zahtjev za pristup informacijama od Barbara Bošnjak za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Čekamo da Barbara Bošnjak pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovani,

molim da mi, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, u elektroničkom obliku na mail adresu putem koje Vam i upućujem ovaj zahtjev, dostavite sljedeće informacije:

1. S obzirom da svaka Ovlaštena zdravstvena ustanova za prikupljanje, testiranje, pripravu, pohranu i raspodjelu krvnih pripravaka (transfuzijski centri), pa tako i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, ima posebno sklopljeni ugovor s Imunološkim zavodom, a troškovi su dio kalkulacije svih krvnih pripravaka, molim da mi dostavite na uvid:

1.a. Ugovor između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Imunološkog zavoda

1.b. Kalkulaciju svih krvnih pripravaka s pripadnim troškovnikom prikupljanja i obrade plazme, po jedinici mjere, koje troškove obračunavate Imunološkom zavodu

2. Imajući u vidu da je detaljni plan prikupljanja krvi dio Plana akcija prikupljanja krvi za narednu godinu, kao i da se taj plan izrađuje na temelju iskazanih potreba zdravstva koje se prikupljaju krajem tekuće godine, a kroz to ide i dobro gospodarenje prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje koja se izdvaja iz prikupljene pune krvi, molim Vas da mi dostavite:

2.a. Detaljni plan prikupljanja i dobrog gospodarenja prikupljenim količinama plazme za frakcioniranje

2.b. Iskazane potrebe zdravstva Republike Hrvatske koje potrebe su prikupljene krajem 2021. godine

3. Koliko je povećanje raspoložive plazme za frakcionaciju do kojeg je došlo nakon uvođenja sintetske otopine kao zamjene za plazmu u proizvodnji koncentrata trombocita u transfuzijskim centrima?

4. Dostavite mi kliničke smjernice za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju bazirane na Smjernicama Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica

5. Dostavite mi popis svih održanih edukacija o kliničkim smjernicama za racionalnu primjenu plazme u transfuzijskom liječenju koje provode Povjerenstva za transfuzijsko liječenje unutar bolnica, s navedenim terminima i brojem polaznika

6. Koliko je ukupno prikupljeno plazme za frakcionaciju:
6.1. u 2018. godini
6.2. u 2019. godini
6.3. u 2020. godini
6.4. u 2021. godini

Unaprijed zahvaljujem na Vašim cijenjenim odgovorima.

S poštovanjem,
Barbara Bošnjak

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]

 

Administratorica Stella je ostavio/la bilješku ()

U skladu smjernica Povjerenika za informiranje "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti, Zagreb, 2016" rečeno je da iako "elektronička pošta ne predstavlja adresu korisnika te je njihova svrha različita. Putem elektroničke pošte službenik za informiranje može korisniku dostaviti zatražene informacije i ostvariti bržu komunikaciju s njim, s obzirom na kratkoću rokava za postupanje."

U nastavku Povjerenik zakljucuje:
"Međutim, uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći."

Stoga apeliramo da se odgovori na zahtjev ako je moguce elektronski bez inzistiranja o kucnoj adresi. Ako je bas adresa potrebna radi dostave rjesenja, predlazemo korisniku da istu dostavi Tijelu na njihovu mail adresu, a ne putem Portala, kako ona ne bi bila javno dostupna (klikom ovdje: https://imamopravoznati.org/body/hrvatsk...).

ImamoPravoZnati tim

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev tražene informacije – ako ste Barbara Bošnjak molimo prijavite se i označite posljednji status.