Za: Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Poštovani,
najljepše vas molim informaciju da li onkološki bolesnici imaju pravo na vaš bon ?
Naime, na društvenim mrežama u grupama onkološki oboljelih, spominje se pravo na bon u iznosu od 400,00kn.
Ukoliko je ta informacija točna, molim vas jos informaciju je li to jednokratni bon ili ga je moguće ostvariti više puta, te koju dokumentaciju i gdje vam je potrebno dostaviti kako bi se bon ostvario ?

S poštovanjem,

Lucia Jane Čigir

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

3 privitaka

Poštovana,

 

pretpostavljam da se upit odnosi ne električnu energiju te Vas ovim putem
obavještavamo da HEP Elektra d.o.o. sukladno zakonskim propisima koji
reguliraju našu djelatnost nema mogućnosti realizacije popusta bilo kojoj
kategoriji kupaca.

Tarifne stavke (cijene) električne energije HEP Elektre za kupce u okviru
univerzalne usluge (kategorije kućanstvo) su iste za sve kupce na području
cijele Republike Hrvatske i objavljene su na službenim stranicama HEP
Elektre https://www.hep.hr/elektra/kucanstvo/tar....

 

No, sukladno Uredbi o stjecanju statusa ugroženih kupaca energije iz
umreženih sustava (NN 95/2015), čl. 4.:

 

“Status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz
kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u
okviru univerzalne usluge pod uvjetom da:

 

• je korisnik zajamčene minimalne naknade

• je član kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade,

• je korisnik osobne invalidnine,

• živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Nadležni centar za socijalnu skrb u upravnom postupku pojedinačnim aktom
utvrđuje status ugroženog kupca te određuje iznos socijalne potpore
ugroženom kupcu, odnosno vrstu i opseg prava koja mu pripadaju s obzirom
na utvrđen status kao i način sudjelovanja u podmirenju troškova
energije”.

 

Stoga Vam predlažemo da zatražite od nadležnih institucija socijalne skrbi
pomoć u rješavanju ovog pitanja jer navedeno nije u nadležnosti HEP
ELEKTRE d.o.o.

 

 

Lijep pozdrav,

 

Zoran Vidović, dipl. iur.
Službenik za informiranje HEP grupe

10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37
Sektor za pravne poslove
Služba za zastupanje i ugovaranje

Tel: 01/6322775, INT: 242775
Fax: 01/6322624
Email: [e-mail adresa], www.hep.hr

prikazati citirane dijelove