Za: Općina Preko

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

1) Sporazum o suradnji Sveučilišta u Zadru i Općine Preko pri osnivanju i razvoju budućeg Centar za istraživanje otočana na Ošljaku, a vezano uz zgradu osnovne škole (Ošljak)
2) Službeni dokument temljem kojeg je Općina Preko na Sveučilište u Zadru prenijela pravo građenja, također vezano uz osnovnu školu (Ošljak)

S poštovanjem,

Zrinka Maček

Za: Općina Preko

Poštovani,

30. lipnja 2021. je istekao zakonski rok u kojem ste bili dužni odgovoriti ili prije toga eventualno zatražiti produljenje roka ili ispravak zahtjeva. Tijelo javne vlasti dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti podnositelja zahtjeva o produljenju roka i navesti razloge. Podsjećam da je tijelo javne vlasti dužno odgovoriti i da neodgovaranjem na zahtjev kršite Zakon o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Zrinka Maček

Jasna Marcelić, Općina Preko

Poštovana

Na Vaš zahtjev je odgovoreno 28. Lipnja 2021. Godine.

S poštovanjem

Jasna Marceli, dipl.nov.
uni.spec. komp.polit.
Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću
Službenik za informiranje
__________________________________________
OPĆINA PREKO

Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove

Trg hrvatske nezavisnosti 2., 23273 Preko
Tel: 023/286-226
E mail: [Općina Preko e-mail za zahtjeve]

[e-mail adresa]
web: www.opcina-preko.hr

prikazati citirane dijelove

Jasna Marcelić, Općina Preko

3 privitaka

Poštovana

U privitku Vam dostavljamo, ponovo odgovor na Vaše upite.

S poštovanjem

 

Jasna Marcelić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Marceli, dipl.nov.

uni.spec. komp.polit.

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

Službenik za informiranje

__________________________________________

[1]grb   OPĆINA PREKO
Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske   poslove
Trg hrvatske nezavisnosti 2., 23273 Preko

Tel: 023/286-226 

E mail:  [2][Općina Preko e-mail za zahtjeve]
               [e-mail adresa]  

web:     [3]www.opcina-preko.hr  

 

 

 

From: Jasna Marcelić [mailto:[Općina Preko e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, June 28, 2021 9:12 AM
To: '[e-mail adresa]'
Subject: FW: Message from KMBT_C284

 

 

 

 

Poštovana

U privitku Vam dostavljamo odgovore na Vaša postavljana pitanja

Od 15. Lipnja 2021.

 

 

 

Jasna Marcelić

 

 

 

 

 

 

 

Jasna Marceli, dipl.nov.

uni.spec. komp.polit.

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

Službenik za informiranje

__________________________________________

[4]grb   OPĆINA PREKO
Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske   poslove
Trg hrvatske nezavisnosti 2., 23273 Preko

Tel: 023/286-226 

E mail:  [5][Općina Preko e-mail za zahtjeve]
               [e-mail adresa]  

web:     [6]www.opcina-preko.hr  

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Općina Preko e-mail za zahtjeve]
3. http://www.opcina-preko.hr/
5. mailto:[Općina Preko e-mail za zahtjeve]
6. http://www.opcina-preko.hr/

Za: Jasna Marcelić

Poštovana,

zahvaljujem, no 28. lipnja nisam zaprimila odgovor.
Uz to Vas molim dopunu jer Sporazum o suradnji nije u privitku Vašeg dopisa kako ste naveli pod točkom 1.

S poštovanjem,

Zrinka Maček

Jasna Marcelić, Općina Preko

2 privitaka

 

Poštovana

 

U privitku Vam dostavljam Sporazum, ispričavam se na

izostanku privitka iz prethodnog  e mail-a.

 

 

 

S poštovanjem

 

 

Jasna Marceli, dipl.nov.

uni.spec. komp.polit.

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

Službenik za informiranje

__________________________________________

[1]grb   OPĆINA PREKO
Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske   poslove
Trg hrvatske nezavisnosti 2., 23273 Preko

Tel: 023/286-226 

E mail:  [2][Općina Preko e-mail za zahtjeve]
               [e-mail adresa]  

web:     [3]www.opcina-preko.hr  

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[Općina Preko e-mail za zahtjeve]
3. http://www.opcina-preko.hr/

Za: Jasna Marcelić

Poštovana,
zahvaljujem na dopuni.

S poštovanjem,

Zrinka Maček