Za: Rijeka plus

Molim vas dostavu informacije:

Na kojim sve raskrižjima nakon postavljanja semafora je uvedena automatska najava pješacima?

Koja raskrižja u Rijeci se prilagođavaju induktivnim/optičkim senzorima pri pojedinom ciklusu odnosno u stvarnom vremenu?

S poštovanjem,

Hanna Molnar

Info Rijeka Plus, Rijeka plus

6 privitaka

 

Poštovani,

 

Temeljem Vašeg zahtjeva, priloženo se dostavlja traženo.

 

S poštovanjem,

 

 

Dragana Šmitran Babić

Službenica za informiranje javnosti

[1]Rijeka plus logo

[2]Description: Opis: pismoe-mail: [3][Rijeka plus e-mail za zahtjeve]

[4]Description: Opis: telefonTelefon: +385 51 445-353

[5]Description: Opis: web[6]http://www.rijeka-plus.hr

 

 

 

 

References

Visible links
3. mailto:[Rijeka plus e-mail za zahtjeve]
6. http://www.rijeka-plus.hr/