Plan rada za 2017. godinu

Ivona Perić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb kao dio skupine poslane na 31 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017. godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

pristupinfo, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb

Poštovana,

Zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama. Prema članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) pisani zahtjev za pristup informacijama sadrži:

• naziv i središte tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke važne za prepoznavanje informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Kako bismo mogli rješavati o zahtjevu, molim Vas da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev. U protivnom će Vaš zahtjev biti odbačen rješenjem sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Kristina Sičaja, dipl. iur.
Voditeljica Odjela za opće poslove
Sektor za opće poslove

Službenik za informiranje

Savska 41/XIV,
10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 6172 120
Tel: +385 1 6176 448
Fax: +385 1 6176 450
e-mail: [e-mail adresa]
Web: www.aztn.hr

VAŽNA OBAVIJEST:
Ova poruka sadrži podatke povjerljive prirode, isključivo namijenjene osobama označenima kao primateljima te se pristup od strane bilo koje druge osobe smatra neovlaštenim. Ukoliko niste označeni primatelj, svaka distribucija, kopiranje, umnožavanje ili otkrivanje sadržaja trećim osobama je strogo zabranjeno i smatra se protuzakonitim. Ukoliko ste dobili ovu poruku, a niste označeni primatelj, molimo Vas da što prije obavijestite pošiljatelja poruke i uništite sve postojeće kopije. Ova napomena također potvrđuje da je ova elektronička poruka testirana na postojanje računalnih virusa.

prikazati citirane dijelove

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org