Poštovani g. Schlossbert, u privitku Vam dostavljam Obavijest u smislu članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br....
Poštovani g. Schlossberg, u privitku dostavljam Rješenje KLASA: UP/I 053-01/21-01/002, URBROJ: 580-06/88-2021-002 od 19. travnja 2021. Lijepi pozdrav,...
Plan rada za 2017. godinu
Odgovor Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb prema Ivona Perić dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovana, Zaprimili smo Vaš zahtjev za pristup informacijama. Prema članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) pisani za...
Poštovani gospodine Tadis, Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 10. svibnja 2016. godine, u nastavku Vam šaljem odgovore na Vaša pitanj...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?