Plan rada za 2017. godinu

Ivona Perić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kao dio skupine poslane na 31 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017. godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

Cvitković Željko, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Poštovana,

tražene informacije nalaze se na našoj web stranici www.apos.hr u sekciji "Pristup informacijama".
Poveznica na traženo u .pdf formatu je:
http://apos.hr/files/Financijski%20plan%...

APOS GRADA RIJEKE

prikazati citirane dijelove