Plan rada za 2017. godinu

Ivona Perić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Lipička razvojna i turistička agencija, Lipik kao dio skupine poslane na 31 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Razvojna agencija Ličko-Senjske Županije LIRA

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017. godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

Sent request to Lipička razvojna i turistička agencija, Lipik again, using a new contact address.

Lipička razvojna i turistička agencija, Lipik

1 privitaka

Poštovana,
U privitku dostavljam Plan rada za 2017.godinu.
Srdačan pozdrav!

Karolina Prpić Bogojević, mag.oec.
Savjetnica za EU i nacionalne fondove
Razvojna agencija
Ličko-senjske županije-LIRA
Budačka 12, 53 000 Gospić
☎ 053 560 383
✉ [e-mail adresa]
www.lsz-lira.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org