Podaci o financijskim korekcijama

Zahtjev za pristup informacijama od Nataša Mihoci za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

molimo Vas da nam, u svojstvu Tijela za ovjeravanje dostavite informacije o financijskim korekcijama u provedbi projekata u sva četiri operativna programa prema sljedećim stavkama:

1. Broj korisnika koji su imali financijsku korekciju u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. zaključno do dana 30.9.2018. prema programima:
• Operativni program Konkurentnost i kohezija
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
• Program ruralnog razvoja
• Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

2. Broj ukupnih korisnika bespovratnih sredstava u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. zaključno do dana 30.9.2018. prema programima:
• Operativni program Konkurentnost i kohezija
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
• Program ruralnog razvoja
• Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

3. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program Konkurentnost i kohezija zaključno do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

4. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

5. Struktura financijskih korekcija u broju za Program ruralnog razvoja do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

5. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

6. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni program Konkurentnost i kohezija zaključno do dana 30.9.2018.

7. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018.

8. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Program ruralnog razvoja do dana 30.9.2018.

9. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo zaključno do dana 30.9.2018.

Napominjemo da smo isti upit dostavili Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ali su nam odgovorili kako tražene podatke prikuplja Ministarstvo financija.

S poštovanjem,

Nataša Mihoci

Darko Bekić,

KLASA: 032-01/18-01/48
URBROJ: 513-03-01-18-2

Zagreb, 31. listopada 2018.

 

                                                                                             
Nataša Mihoci
                                                                                 
[[ZPPI #6631 email]]

 

 

 

 

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
                   -  obavijest, produženje roka

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je  24. 10.
2018. Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojemu ste naveli:

[1. Broj korisnika koji su imali financijsku korekciju u
     financijskoj perspektivi 2014. – 2020. zakljuèno do dana 30.9.2018.
     prema programima:
     • Operativni program Konkurentnost i kohezija
     • Operativni program Uèinkoviti ljudski potencijali
     • Program ruralnog razvoja
     • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
    
     2. Broj ukupnih korisnika bespovratnih sredstava u financijskoj
     perspektivi 2014. – 2020. zakljuèno do dana 30.9.2018. prema
     programima:
     • Operativni program Konkurentnost i kohezija
     • Operativni program Uèinkoviti ljudski potencijali
     • Program ruralnog razvoja
     • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo
    
     3. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
     Konkurentnost i kohezija zakljuèno do dana 30.9.2018. prema vrsti
     korisnika:
     • korekcije za obveznike javne nabave
     • korekcije za neobveznike javne nabave
    
     4. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
     Uèinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018. prema vrsti
     korisnika:
     • korekcije za obveznike javne nabave
     • korekcije za neobveznike javne nabave
    
     5. Struktura financijskih korekcija u broju za Program ruralnog
     razvoja do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
     • korekcije za obveznike javne nabave
     • korekcije za neobveznike javne nabave
    
     5. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
     za pomorstvo i ribarstvo do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
     • korekcije za obveznike javne nabave
     • korekcije za neobveznike javne nabave
    
     6. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
     program Konkurentnost i kohezija zakljuèno do dana 30.9.2018.
    
     7. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
     program Uèinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018.
    
     8. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Program
     ruralnog razvoja do dana 30.9.2018.
    
     9. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
     program za pomorstvo i ribarstvo zakljuèno do dana 30.9.2018.]

[ ]

[ ]

[Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da æemo u postupku rješavanja
predmetnog zahtjeva produžiti rok za postupanje, ]u skladu s èlankom 22.
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13.,
85/15).

 

                                                                                 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
                                                                                             
      Darko Bekiæ

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo financija, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Podaci o financijskim korekcijama'.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/podac...

S poštovanjem,

Nataša Mihoci

Informiranje,

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu ustupanje zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Iz posljednjeg odgovora Ministarstva financija razvidno je da je zahtjev upucen drugom tijelu te se stoga racuna novi rok za odgovor (15 dana):
"Budući da je predmetni zahtjev iz nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije i nakon konzultacija sa sektorima Ministarstva financija isti Vam ustupamo na mjerodavno
postupanje sukladno članku 21. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine
br. 25/13 i 85/15). "

1 privitaka

Poštovani,

ovim putem upućujemo požurnicu na zahtjev za dostavom sljedećih
informacija:

Informacije o financijskim korekcijama u provedbi projekata u sva
četiri operativna programa prema sljedećim stavkama:

1. Broj korisnika koji su imali financijsku korekciju u
financijskoj perspektivi 2014. – 2020. zaključno do dana 30.9.2018.
prema programima:
• Operativni program Konkurentnost i kohezija
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
• Program ruralnog razvoja
• Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

2. Broj ukupnih korisnika bespovratnih sredstava u financijskoj
perspektivi 2014. – 2020. zaključno do dana 30.9.2018. prema
programima:
• Operativni program Konkurentnost i kohezija
• Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
• Program ruralnog razvoja
• Operativni program za pomorstvo i ribarstvo

3. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
Konkurentnost i kohezija zaključno do dana 30.9.2018. prema vrsti
korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

4. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018. prema vrsti
korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

5. Struktura financijskih korekcija u broju za Program ruralnog
razvoja do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

5. Struktura financijskih korekcija u broju za Operativni program
za pomorstvo i ribarstvo do dana 30.9.2018. prema vrsti korisnika:
• korekcije za obveznike javne nabave
• korekcije za neobveznike javne nabave

6. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
program Konkurentnost i kohezija zaključno do dana 30.9.2018.

7. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
program Učinkoviti ljudski potencijali do dana 30.9.2018.

8. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Program
ruralnog razvoja do dana 30.9.2018.

9. Ukupna vrijednost financijskih korekcija u kunama za Operativni
program za pomorstvo i ribarstvo zaključno do dana 30.9.2018.

Napominjemo da smo upit prvotno dostavili Ministarstvu regionalnog razvoja
i fondova Europske unije, iz kojega nam je rečeno da su navedeni podaci u
ingerenciji Ministarstva financija, da bismo zatim, nakon produženja roka
za odgovor od Ministarstva financija dobili obavijest o ustupanju zahtjeva
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Smatramo da se
u ovom slučaju radi o nepotrebnom odugovlačenju procesa stavljanja na uvid
informacija o javnoga interesa, te se nadamo da će Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije što prije dostaviti svoj
odgovor, s obzirom na već ostvaren 1 dan kašnjenja.

Srdačno,

--

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronièka pošta (i sve priložene
datoteke) je povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je
naslovljena. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas,
obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez
èitanja, trajno uklonite s raèunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili
distribucija informacija sadržanih u poruci treæim osobama je zabranjeno i
može biti zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaæa nikakvu odgovornost
za bilo kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doæi korištenjem
ove elektronièke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove tvrtke EU PROJEKTI.

DISCLAIMER: This electronic message (and any attached files) are
confidential and intended to be read only by the selected recipients. If
you have received this e-mail by mistake, please inform the sender and
immediately delete the message and its contents. Any attempt to forward,
copy or distribute the information contained in this message to a third
party is prohibited and punishable by law. The sender cannot be held
responsible for any damage to or loss of information resulting from the
further use of this message. The thoughts and opinions expressed in this
message are the author's alone and do not necessarily represent the
opinion of EU PROJEKTI.

On 27.11.2018. 12:41, Informiranje wrote:

Poštovani,

U prilogu ustupanje zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija