Podaci o marktetinškom promoviranju.

Čeka se da Grad Umag odgovori na požurnicu za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Grad Umag je trebao odgovoriti do (detalji)

Za: Grad Umag

Poštovani,

S obzirom da se podaci o financijskim transakcijama u Gradu Bjelovaru mogu vidjeti putem 2 klika, https://transparentnost.bjelovar.hr/
stvarno se osjećam neugodno što vam moram poslati zahtjev za pravo na pristup informacijama za navedeno :

1. Molim vas koliko je Grad Umag platio u 2018. i 2019. CIUDAD PRIMERA D.O.O. za potrebe promoviranja na portalu gradonačelnik.hr. ?

2. Koliko je utrošeno na kampanju European Towns of sport ? Molim vas podatke, o ukupno plaćenom iznosu za prijavu, troškove ekipe i također molim Vas i ugovor o sponzorstvu sa ASES Eu.
Navedeno molim Vas slobodno pošaljite na email
[email address]

S poštovanjem,
Goran Galović
Adresa poznata

Za: Grad Umag

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Grad Umag koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Podaci o marktetinškom promoviranju.'.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/podac...

S poštovanjem,

Goran