Za: Hrvatska poštanska banka, Zagreb
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Gong

Boldin Renata, Hrvatska poštanska banka, Zagreb

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da Hrvatska poštanska banka sukladno čl. 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, produžuje rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama za petnaest (15) dana.
Navedeni rok se produžuje zbog razloga iz čl. 22. st. 1. toč. 2) i 4) Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno zbog toga što se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija kao i zbog toga što je HPB dužna provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Hrvatska poštanska banka

prikazati citirane dijelove

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska poštanska banka, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

dostavljamo vam Rješenje Hrvatske poštanske banke temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Hrvatska poštanska banka

prikazati citirane dijelove