Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Mulić d.o.o. Sali, Sali kao dio skupine poslane na 106 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Mulić d.o.o. Sali, Sali

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
Melisa Skender
za Gong

mulic d.o.o. mulic, Mulić d.o.o. Sali, Sali

Poštovani,
Firma Mulić d.o.o. nikad nije korisitla usluge  agencija za medijsko
oglašavanje niti je sklapala takve ugovore.
S poštovanjem,
Direktor,
Stjepan Ligutić, ing.stroj
Mulić d.o.o.
Sali II 74/a 23281 Sali
tel: 023 377230

prikazati citirane dijelove