Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sajam Uljanik d.o.o. za organizaciju sajmova i izložbi, Uljanik kao dio skupine poslane na 106 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Sajam Uljanik d.o.o. za organizaciju sajmova i izložbi, Uljanik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
Melisa Skender
za Gong

Sent request to Sajam Uljanik d.o.o. za organizaciju sajmova i izložbi, Uljanik again, using a new contact address.

Sajam Uljanik d.o.o. za organizaciju sajmova i izložbi, Uljanik

Poštovani,
Vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama koji smo zaprimili putem maila dana 20. listopada 2021. godine , sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (" Narodne novine" broj: 25/13 i 85/15) obavještavamo Vas kako Sajam Uljanik d.o.o., Uljanik bb, Grad Garešnica, zastupan po direktoru Josipu Vaceku nema sklopljene Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje. Zbog malih sredstava kojima Sajam Uljanik raspolaže nemaju sredstava za medijsko oglašavanje u bilo kojem obliku.

Srdačan pozdrav,
Grad Garešnica
Službenica za informiranje
Ivana Burić

prikazati citirane dijelove