Pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu Severovci-1

Zahtjev za pristup informacijama od Gđa. Šimić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ovim zahtjevom tražim da se dostavi
pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu
Severovci-1, na istražnom prostoru DR-02, prema kojem je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo potvrdu za početak radova u 2017. godini.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovana,

ovim putem Vas molim sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/13) dopunu zahtjeva,
odnosno vaše ime i prezime i fizičku adresu kao podnositelja zahtjeva.

 

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 149

e-mail: [2][e-mail adresa]; [3][e-mail adresa]  

[4]www.mzoe.hr

 

[5]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

 

Za: Pristup Informacijama

Odgovor za dopunu zahtjeva Pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu Severovci-1.

Prema članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/13) zahtjev sadrži adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, no ne i fizičku adresu osobe.
Nisam zatražila papirnatu dostavu zahtjeva, tako da možete dostaviti elektroničkim putem.
Adresa za dostavu odgovora na ovaj zahtjev je elektronička adresa putem koje je zahtjev i poslan, a na koju ste mi i poslali poruku o dopuni zahtjeva; elektronička adresa zahtjeva na platformi imamo pravo znati.

Unaprijed hvala
Gđa. Šimić

Pristup Informacijama,

2 privitaka

Poštovana,

Ovim putem Vas obavještavam da je vezano uz Vaš zahtjev odlučeno
rješenjem. Isto je dostupno na oglasnoj ploči i web stranici Ministarstva,
u dijelu pravo na pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 149

e-mail: [2][e-mail adresa]; [3][e-mail adresa]  

[4]www.mzoe.hr

 

[5]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.