Pokazatelji o korištenju edukativnih aktivnosti za IP i BO + edukacijski materijali za BO

Zahtjev za pristup informacijama od Dražen Hoffmann za Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani/e,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se dostave edukativni materijali koji su bili objavljeni na platformi Moodle za članove biračkih odbora, na adresi https://servisi.apis-it.hr/moodle/course... – konkretno, molim za dostavu brošura za biračke odbore u .pdf formatu objavljenih u sklopu Moodle edukacije.

Usto, molim da mi se dostave sljedeći brojčani pokazatelji o sudjelovanju u edukativnim aktivnostima za članove i članice biračkih odbora i izbornih povjerenstava:
- Broj osoba koje su sudjelovale na edukacijama županijskih izbornih povjerenstava, Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba, gradskih i općinskih izbornih povjerenstava i informatičkih koordinatora u svezi provedbe izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, za svaki termin održavanja prema rasporedu na adresi https://www.izbori.hr/site/UserDocsImage...
- Ukupan broj osoba koje su prošle online edukaciju putem platforme Moodle na https://servisi.apis-it.hr/moodle/course...,
- Ukupan broj članova i članica te zamjenika članova i članica biračkih odbora na svim biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj, te koliki je među njima ukupni udio žena.

Unaprijed zahvaljujem na pruženim informacijama i pozdravljam Vas s poštovanjem,

Dražen Hoffmann, Gong