Za: Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb

Molio bih popis članova vijeća PMF-a.
PMF odbija objaviti popis, i odbija mi poslati popis, iako koristim svoje građansko pravo na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Josip Hadžiegrić

Informiranje, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb

Poštovani g. Hadžiegrić,
Sigurnosno-obavještajna agencija nije nadležna za upit koji ste poslali.
Sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama, ukoliko tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o Vašem zahtjevu, možete izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje (https://pristupinfo.hr/) koji će donijeti rješenje o žalbi.

Srdačan pozdrav!

prikazati citirane dijelove