Popis kapitalne znanstvenoistraživačke opreme (otvaranje baze podataka)

Hrvoje Petrovic je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis kapitalne znanstvenoistraživačke opreme - . Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav, Hrvoje Petrovic.

Poštovani Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite osobi koja provodi preglede zahtjeva za pristup informacijama. Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis kapitalne znanstvenoistraživačke opreme - . Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Odgovor na moj zahtjev nisam dobio u roku 15 dana, pa Vam saljem pozurnicu u kojoj trazim odgovor te se pozivam na ZPPI, članak 1. i 2. :
Pozvati cu se na ZPPI, članak 1. i 2. koji kazu:
(1) Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosni dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije (datum kada
ste vi meni poslali zadnju poruku ).
(2)Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dan zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ovog zakona.

Zamolio bih Vas da postujete navedeni zakon i date termine.

Potpuna povijest mojih zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/popis...

S poštovanjem,

Hrvoje Petrovic

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješenje vašeg zahtjeva!

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, ali istekao je rok za žalbu po drugostupanjskom postupku.

Sada možete poslati predstavku Povjereniku za informiranje jer tijelo nije odgovorilo u zakonskom roku čime krše odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Predstavku pošaljite putem ovog linka: https://imamopravoznati.typeform.com/to/...

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Hrvoje Petrovic je ostavio/la bilješku ()

Dana 14.3.2016.godine Povjerenica za informiranje je zaprimila podnesak Hrvoja Petrovića ( daljnjem tekstu: podnositelj) nazvan žalbom, u kojem je podnositelj u bitnome navodi kako želi uložiti žalbu zbog neodlučivosti od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kojim je zatražio popis kapitalne znanstveno istrazivacke opreme (otvaranje baze podatataka).

Člankom 71. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku, propisano je da se podnescima u postupku smatraju zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari. Stavkom 2. istog članka Zakona je propisano da podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se njemu moglo pristupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka, i adresu te osobe. U stavku 5. istog članka Zakona je propisano da podnesak potpisuje stranka, odnosno druga strana ovlaštena za zastupanje stranke. Stranku koja ne zna ili ne može pisati, potpisat će druga pismena osoba uz naznaku svoga osobnog imena i adrese.

U članku 75. stavku 2. Zakona o upravnom postupku priopisano je da će se podnesci dostavljeni s elektroničkom potpisom sukladno zakonu smatrati vlastoručno potpisanim.

Odredbom članka 114. stavka 1. Zakona o općem upravnoom postupku propisano je da će drugostupanjsko tijelo ispitati je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili praovodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacit će je rješenjem.

Budući da se činjenica je li žalba izjavljena od ovlaštene osobe utvrđuje iz potpisa na istom podnesku odnosno elektroničnkog potpisa, izvršenim uvidom u predmetni podnesak utvrđeno je da je isti nepotpun, s obzirom da nije vlastoručno potpisan te ne sadrži elektronički potpis.

Zbog gore navedenih razloga, rješenjem se odbacuje žalba.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org