Popis lovišta ustanovljenih na ribnjacima Hrvatske

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da nam se
dostavi informacija:

1) popis lovišta koja su ustanovljena na ribnjacima na području Republike Hrvatske

Unaprijed hvala,

S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7134489*

 

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/31

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 10. listopada 2017.

 

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Putem e-maila: [1][ZPPI #4369 email]

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET:|Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode – Zahtjev za |
| |pristup informacijama |
| | |
| |-           Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 1. listopada 2017.
kojim tražite popisa lovišta koja su ustanovljena na ribnjacima na
području Republike Hrvatske, a sukladno članku 23. stavak 1. točka 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i
85/15) u nastavku dajemo odgovor:

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o lovstvu („Narodne novine“ br.
140/05., 75/09., 14/14. i 21/16., 41/16., 67/16. – OUSRH, te 62/17.) na
ribnjacima su ustanovljena sljedeća lovišta – uzgajališta divljači:

 

I/8 PISAROVINSKI RIBNJACI

III/18 LIPOVLJANI

IV/15 DRAGANIĆI

VII/1 BLATNICA

VII/8 KONČANICA

VII/12 SISČANI

VII/21 GAREŠNICA

X/13 GRUDNJAK

XI/9 PAKRAČKA POLJANA

XII/3 SLOBOŠTINA

XII/17 BRODSKI RIBNJACI – STARI RIBNJAK JELAS

XIV/14 MIHOLJAC

XIV/25 NAŠIČKA BREZNICA

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Željana Ivanuš

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove