Popis punionica za e-automobile

Grad Benkovac ne posjeduje traženu informaciju.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Info Benkovac, Grad Benkovac

Poštovani,
Molimo Vas da sve upite uputite na [e-mail adresa]

Za: Info Benkovac

Postovani,
Zahtjev je poslan na email adresu sluzbenika za informiranje prikazanu na sluzbenom registru tijela javne vlasti kod Povjerenika za inforiranje: https://tjv.pristupinfo.hr/?search=83821...

Ako zelite da se zahtjevi dostavljaju na novu adresu, zakonom ste obvezni o tome obavijestiti Povjerenika za informiranje.

Nadalje, korisnik prava na pristup informacijama nije duzan proslijedjivati email na druge adrese untar istog tijela javne vlasti, stoga vas molim da vi obavijestite sve potrebne osobe/adrese o ovom zahtjevu.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Grad Benkovac

1 privitaka

Poštovani,

 

Grad Benkovac na svome području nema niti jednu punionicu za električne
automobile neovisno o izvoru financiranja.

 

 

Službenik za informiranje Grada Benkovca je Mile Marić, tel: 023 684 886;
e-mail: [1][e-mail adresa]. , a kako je to i objavljeno na internetskim
stranicama Grada Benkovca.

 

Lijepi pozdrav.

Petra Dabo Zrilić, mag.iur.

Pročelnica

Ured Gradonačelnika

Grad Benkovac

[2]Opis: Description: cid:[email protected]

Šetalište kneza Branimira 12

23420 Benkovac

Republika Hrvatska

[3]www.benkovac.hr

Tel.: 023/684-880

Fax: 023/684-882

[4][e-mail adresa]

 

 

 

 

 

Pošiljatelj: Info Grad Benkovac [mailto:[e-mail adresa]]
Poslano: 24. prosinca 2020. 7:41
Primatelj: Petra Dabo Zrilic; Mile Marić - grad
Predmet: Fwd: Zahtjev za pristup informacijama - Popis punionica za
e-automobile

 

 

-------- Proslijeđena poruka --------

Naslov: Zahtjev za pristup informacijama - Popis punionica za e-automobile
Datum: Wed, 23 Dec 2020 19:29:12 +0000
Šalje: Zdenka Radoš [5]<[ZPPI #7492 email]>
Prima: Zahtjevi za PPI upućeni prema Grad Benkovac
[6]<[Grad Benkovac e-mail za zahtjeve]>

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao
ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici
kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila
koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi),
naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo
postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,

Zdenka Radoš

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[7][ZPPI #7492 email]

Je li [8][Grad Benkovac e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Benkovac? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj
obrazac:

[9]http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[10]http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

[11]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.benkovac.hr/
4. mailto:[e-mail adresa]
5. mailto:[ZPPI #7492 email]
6. mailto:[Grad Benkovac e-mail za zahtjeve]
7. mailto:[ZPPI #7492 email]
8. mailto:[Grad Benkovac e-mail za zahtjeve]
9. http://imamopravoznati.org/change_reques...
10. http://imamopravoznati.org/help/officers
11. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...