Popis punionica za e-automobile

Zahtjev je uspješan.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovana,

sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15) propisano je da pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Slijedom navedenog molimo da u roku od 5 dana dopunite svoj zahtjev navođenjem adrese fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Pri tome napominjemo da definiciju pojma "informacija" Zakon propisuje u članku 5. stavku 1. točki 3. na sljedeći način: »informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Navedeno znači da pristup informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku (npr. određenog dokumenta, ugovora, izvješća, zapisa na cd-u ili drugog zapisa podataka), u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, tumači propise, da obavlja dodatne aktivnosti, provodi nadzor odnosno sastavlja odgovor radi stvaranja informacije.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Dopuna zahtjeva adresom:

[osobni podaci]

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Hvala. I Vama Sretan i Blagoslovljen Božić.

Lp,

Senka Čehaja, dipl.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

T. +38516166088

A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

14 privitaka

Poštovana,

 

temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, pozivom na odredbu
članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama
obavještavamo Vas da se radi o tri javne univerzalne brze punionice Grada
Zagreba, koje su vidljive na aplikaciji Google Maps. U privitku Vam
dostavljamo dvije datoteke s tehničkim podatcima i lokacijama predmetnih
punionica. Punjenje je besplatno do 31. prosinca 2023.

 

U okviru projekta Urban E punionice financira investitor koji je projektni
partner, a Grad osigurava parkirana mjesta kao svoj doprinos.

 

Molim potvrdu primitka.

 

Lp,

 

  Senka Čehaja, dipl.iur.

[1][IMG]   Ured gradonačelnika

Grad Zagreb   Službenica za informiranje

[2]www.zagreb.hr   T. +38516166088

    A: Trg Stjepana Radića 1
    10 000 Zagreb, Hrvatska
 
[3]Description: [4]Description: [5]Description: [6]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

 

Ovdje se radi o tri javne univerzalne brze punionice Grada Zagreba, koje
su vidljive na aplikaciji Google Maps i nekim portalima koji se bave
problematikom u svezi punjenja električnih automobila.

 

U privitku su dvije datoteke s tehničkim podatcima i lokacijama predmetnih
punionica. Punjenje je besplatno do 31. prosinca 2023. godine.

 

 

    

Trg Stjepana Radića
1                                                                                 
Avenija Dubrovnik 12
                                                                                              
Park Stara Trešnjevka 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijednost investicije: 868.112,32 kn ( bez PDV-a )

Sufinancirano od strane TEN-T programa: 434.056,16 kn (50%)

Sufinancirano od strane FZOEU : 200.000,00 kn

Financirano od strane Grada Zagreba: 234.056,16 kn i PDV 217.028,08 kn

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.zagreb.hr/
2. http://www.zagreb.hr/
3. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
4. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
5. https://www.youtube.com/user/lbaltin
6. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Hvala vam!

S poštovanjem,

Zdenka Radoš