Popis punionica za e-automobile

Zahtjev za pristup informacijama od Zdenka Radoš za Grad Županja kao dio skupine poslane na 588 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Grad Županja ne posjeduje traženu informaciju.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Grad Županja

1 privitaka

Poštovana u privitku dostavljam zahtjev za dopunu.

Lp

 

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[broj mobitela]-810-5941

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:032-830-472

Za: Grad Županja

Dopuna adresom kako je traženo:
[osobni podaci]

S poštovanjem,

Zdenka Radoš

Grad Županja

1 privitaka

Poštovana u privitku dostavljam odgovor.
Lp

A. Balentović

prikazati citirane dijelove