Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Sent request to Grad Ogulin again, using a new contact address.

Gordana Puškarić, Grad Ogulin

3 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku Vam
dostavljam odgovor.

 

Srdačan pozdrav!

 

                        

                  

 

                    G R A D   O G U L I N

Gordana Puškarić, bacc.admin.publ.

Viši referent za protokol i odnose s javnošću

 

Bernardina Frankopana 11

47300 OGULIN

Tel. 047/ 525 073

Mob. 091/ 600-2851

 

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org