Popis svih škola u RH s pripadajućim email adresama za 2021.

Zahtjev za pristup informacijama od Ana Abramović za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije: Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) popis škola sa svim pripadajućim podacima za svaku pojedinačnu školu. Također vas podsjećam da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

S poštovanjem,

Ana Abramović