Popis udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom

Pisani zahtjev podnositelja Gabrijela Ivanov za Ministarstvo financija, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Gabrijela Ivanov

Poštovani Državni zavod za statistiku,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Popis udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.

S poštovanjem,

Gabrijela Ivanov

Spojite s ovim

Od: Purić Ivanka


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image002.png
2K Download

Attachment image003.png
2K Download

Attachment image004.png
2K Download

Attachment gdja.Gabrijela Ivanov.pdf
22K Download View as HTML


Poštovana,

U prilogu je odgovor na Vaš zahtjev u kojemu se pozivate na Zakon o pravu
na pristup informacijama.

 

Zahvaljujemo na upućenom zahtjevu. U slučaju dodatnih pitanja molimo da se
javite. Informacije o pristupu statističkim podacima o Europskoj uniji
 DZS daje u suradnji s Eurostatom (ESDS).

Thank you for your request. If you have any further question, please feel
free to contact us again. The information on the access to EU statistical
data is provided by the Croatian Bureau of Statistics in co-operation with
the Eurostat (ESDS).

 

 

Srdačan pozdrav / Best regards

 

Ivanka Purić
Voditeljica Službe / Head of Service
Sektor za odnose s korisnicima / Customer Relations Directorate
Služba za komunikaciju s korisnicima / User Communication Department

[1]cid:[email protected]
Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Ilica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: (+385 1) 4806 -115
Faks:  (+385 1) 4806 -148

[2][email address]
[3]http://www.dzs.hr

 

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8 do 16 / Working hours: Monday -
Friday 8 to 16

 

EUROSTAT - ESDS
[4]http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm

 

Odricanje od odgovornosti / Disclaimer
[5]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

Pratite nas/ Follow us

[6]http://cdn.mysitemyway.com/etc-mysitemyw...

 

 

From: Gabrijela Ivanov
[mailto:[ZPPI #532 email]]
Sent: Thursday, July 02, 2015 4:20 PM
To: Purić Ivanka
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Popis udruga u Gradu Zagrebu s
najmanje jednom zaposlenom osobom

 

Poštovani Državni zavod za statistiku,

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

 

Popis udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.

 

S poštovanjem,

 

Gabrijela Ivanov

 

-------------------------------------------------------------------

 

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[9][ZPPI #532 email]

 

Je li [10][Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Državni zavod za statistiku? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[11]http://imamopravoznati.org/change_reques...

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[12]http://imamopravoznati.org/help/officers

 

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.dzs.hr/
http://www.dzs.hr/
4. http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm
5. http://www.dzs.hr/disclaimer.htm
6. https://twitter.com/StatistikaHR
7. https://hr-hr.facebook.com/statcroatia
8. https://www.linkedin.com/company/croatia...
9. mailto:[ZPPI #532 email]
10. mailto:[Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve]
11. http://imamopravoznati.org/change_reques...
12. http://imamopravoznati.org/help/officers

Spojite s ovim

Od: Gabrijela Ivanov

Poštovana gđo Purić,

molim da proslijedite zahtjev tijelu koje ste naveli. Naime,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl.
21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje
informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je,
bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja
zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti
podnositelja.

S poštovanjem,
Gabrijela Ivanov

Spojite s ovim

Od: Purić Ivanka


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image008.png
2K Download

Attachment image009.png
2K Download

Attachment image010.png
2K Download


Poštovana gospođo Ivanov,

Vaš zahtjev nisam mogla proslijediti Financijskoj agenciji  prema
zakonskim odredbama jer sam bila odsutna s posla do 14. srpnja. Vaš
zahtjev ću danas proslijediti Agenciji.

 

 

Zahvaljujemo na upućenom zahtjevu. U slučaju dodatnih pitanja molimo da se
javite. Informacije o pristupu statističkim podacima o Europskoj uniji
 DZS daje u suradnji s Eurostatom (ESDS).

Thank you for your request. If you have any further question, please feel
free to contact us again. The information on the access to EU statistical
data is provided by the Croatian Bureau of Statistics in co-operation with
the Eurostat (ESDS).

 

 

Srdačan pozdrav / Best regards

 

Ivanka Purić
Voditeljica Službe / Head of Service
Sektor za odnose s korisnicima / Customer Relations Directorate
Služba za komunikaciju s korisnicima / User Communication Department

[1]cid:[email protected]
Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Ilica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: (+385 1) 4806 -115
Faks:  (+385 1) 4806 -148

[2][email address]
[3]http://www.dzs.hr

 

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8 do 16 / Working hours: Monday -
Friday 8 to 16

 

EUROSTAT - ESDS
[4]http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm

 

Odricanje od odgovornosti / Disclaimer
[5]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

Pratite nas/ Follow us

[6]http://cdn.mysitemyway.com/etc-mysitemyw...

 

 

From: Gabrijela Ivanov
[mailto:[ZPPI #532 email]]
Sent: Wednesday, July 15, 2015 4:57 PM
To: Purić Ivanka
Subject: Re: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Popis udruga u Gradu
Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom

 

Poštovana gđo Purić,

 

molim da proslijedite zahtjev tijelu koje ste naveli. Naime, sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 21, st. 1 koja
kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o
tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od
osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu
će obavijestiti podnositelja.

 

S poštovanjem,

Gabrijela Ivanov

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Purić Ivanka


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment image008.png
2K Download

Attachment image009.png
2K Download

Attachment image010.png
2K Download


Poštovani,

gospođa Gabrijela Ivanov, podnijela je 2. srpnja 2015. godine zahtjev za
ostvarivanje prava na pristup informacijama u kojemu se traže podaci o 
popisu udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.

  U skladu s odredbom članka 18. Zakona o općem upravnom postupku
(„Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 21. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ 25/13.), ustupamo Vam zahtjev za pristup
informaciji na nadležno postupanje.

Molim lijepo potvrdu primitka ovog ustupljenog zahtjeva.

 

 

Zahvaljujemo na upućenom zahtjevu. U slučaju dodatnih pitanja molimo da se
javite. Informacije o pristupu statističkim podacima o Europskoj uniji
 DZS daje u suradnji s Eurostatom (ESDS).

Thank you for your request. If you have any further question, please feel
free to contact us again. The information on the access to EU statistical
data is provided by the Croatian Bureau of Statistics in co-operation with
the Eurostat (ESDS).

 

 

Srdačan pozdrav / Best regards

 

Ivanka Purić
Voditeljica Službe / Head of Service
Sektor za odnose s korisnicima / Customer Relations Directorate
Služba za komunikaciju s korisnicima / User Communication Department

[1]cid:[email protected]
Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics

Ilica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: (+385 1) 4806 -115
Faks:  (+385 1) 4806 -148

[2][email address]
[3]http://www.dzs.hr

 

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8 do 16 / Working hours: Monday -
Friday 8 to 16

 

EUROSTAT - ESDS
[4]http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm

 

Odricanje od odgovornosti / Disclaimer
[5]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm

 

Pratite nas/ Follow us

[6]http://cdn.mysitemyway.com/etc-mysitemyw...

 

 

From: Gabrijela Ivanov
[mailto:[ZPPI #532 email]]
Sent: Thursday, July 02, 2015 4:20 PM
To: Purić Ivanka
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Popis udruga u Gradu Zagrebu s
najmanje jednom zaposlenom osobom

 

Poštovani Državni zavod za statistiku,

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:

 

Popis udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.

 

S poštovanjem,

 

Gabrijela Ivanov

 

-------------------------------------------------------------------

 

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[9][ZPPI #532 email]

 

Je li [10][Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Državni zavod za statistiku? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:

[11]http://imamopravoznati.org/change_reques...

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

[12]http://imamopravoznati.org/help/officers

 

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.dzs.hr/
http://www.dzs.hr/
4. http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm
5. http://www.dzs.hr/disclaimer.htm
6. https://twitter.com/StatistikaHR
7. https://hr-hr.facebook.com/statcroatia
8. https://www.linkedin.com/company/croatia...
9. mailto:[ZPPI #532 email]
10. mailto:[Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve]
11. http://imamopravoznati.org/change_reques...
12. http://imamopravoznati.org/help/officers

Spojite s ovim

Ministarstvo financija, Zagreb


Attachment 11699203.jpg
1K Download

Attachment 11026124.gif
2K Download

Attachment 11125556.gif
2K Download

Attachment 11368596.gif
2K Download


Poštovana g. Mikulić Boss,
 
dana 16. srpnja ustupljen nam je nam zahtjev za pristup informacijama iz
Državnog zavoda za statistiku kojim se traži popis udruga u Gradu Zagrebu
s najmanje jednom zaposlenom osobom.

Fina prikuplja i obrađuje financijske izvještaje neprofitnih organizacija
isključivo za potrebe MInistarstva financija. Obzirom da su prikupljeni
izvještaji u vlasništvu Ministarstva financija, ustupamo Vam zahtjev za
pristup informaciji na nadležno postupanje.

S poštovanjem,
 
Službenik za informiranje

Karlo Seleši

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb


Attachment 11699203.jpg
1K Download

Attachment 11026124.gif
2K Download

Attachment 11125556.gif
2K Download

Attachment 11368596.gif
2K Download

Attachment Gabrijela Ivanov.doc
85K Download View as HTML


Poštovana,

 

U privitku dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

Služba za informiranje

Ministarstva financija

 

--------------------------------------------------------------------------

Poštovani,
gospoða Gabrijela Ivanov, podnijela je 2. srpnja 2015. godine zahtjev za
ostvarivanje prava na pristup informacijama u kojemu se traže podaci o
 popisu udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.
  U skladu s odredbom èlanka 18. Zakona o opæem upravnom postupku
(„Narodne novine“, broj 47/09.) i èl. 21. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ 25/13.), ustupamo Vam zahtjev za pristup
informaciji na nadležno postupanje.
Molim lijepo potvrdu primitka ovog ustupljenog zahtjeva.
 
 
Zahvaljujemo na upuæenom zahtjevu. U sluèaju dodatnih pitanja molimo da se
javite. Informacije o pristupu statistièkim podacima o Europskoj uniji
 DZS daje u suradnji s Eurostatom (ESDS).
Thank you for your request. If you have any further question, please feel
free to contact us again. The information on the access to EU statistical
data is provided by the Croatian Bureau of Statistics in co-operation with
the Eurostat (ESDS).
 
 
Srdaèan pozdrav / Best regards
 
Ivanka Puriæ
Voditeljica Službe / Head of Service
Sektor za odnose s korisnicima / Customer Relations Directorate
Služba za komunikaciju s korisnicima / User Communication Department
[1]cid:[email protected]
Državni zavod za statistiku / Croatian Bureau of Statistics
Ilica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
Tel: (+385 1) 4806 -115
Faks:  (+385 1) 4806 -148
[2][email address]
[3]http://www.dzs.hr
 
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 8 do 16 / Working hours: Monday -
Friday 8 to 16
 
EUROSTAT - ESDS
[4]http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm
 
Odricanje od odgovornosti / Disclaimer
[5]http://www.dzs.hr/disclaimer.htm
 
Pratite nas/ Follow us
[6]http://cdn.mysitemyway.com/etc-mysitemyw...
 
 
From: Gabrijela Ivanov
[[9]mailto:[ZPPI #532 email]]
Sent: Thursday, July 02, 2015 4:20 PM
To: Puriæ Ivanka
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - Popis udruga u Gradu Zagrebu s
najmanje jednom zaposlenom osobom
 
Poštovani Državni zavod za statistiku,
 
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi
informacija:
 
Popis udruga u Gradu Zagrebu s najmanje jednom zaposlenom osobom.
 
S poštovanjem,
 
Gabrijela Ivanov
 
-------------------------------------------------------------------
 
Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[10][ZPPI #532 email]
 
Je li [11][Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
za Državni zavod za statistiku? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeæi
ovaj obrazac:
[12]http://imamopravoznati.org/change_reques...
 
Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit æe
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:
[13]http://imamopravoznati.org/help/officers
 
Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posveæenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.
 
 
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.dzs.hr/
4. http://www.dzs.hr/Eurostat-ESDS.htm
5. http://www.dzs.hr/disclaimer.htm
6. https://twitter.com/StatistikaHR
7. https://hr-hr.facebook.com/statcroatia
8. https://www.linkedin.com/company/croatia...
9. mailto:[ZPPI #532 email]
10. mailto:[ZPPI #532 email]
11. mailto:[Državni zavod za statistiku e-mail za zahtjeve]
12. http://imamopravoznati.org/change_reques...
13. http://imamopravoznati.org/help/officers

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: