Državna geodetska uprava, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Gospodarstvo, također poznato kao DGU

8 zahtjeva
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vašu žalbu. S poštovanjem, Službenica za informiranje: Sektor za financijske poslove, strateško plani...
Za: Državna geodetska uprava, Zagreb Poštovani, molim informaciju o ukupnom iznosu prodanih podataka u 2020. godini, prema stavkama koje se navode...
Poštovani, vezano na upit koji ste putem elektroničke pošte uputili Državnoj geodetskoj upravi dana 16. srpnja 2021., a koji se odnosi na projekt „Evi...
  Poštovani,   Povodom Vašeg traženja  vezano za uvid u geodetski projekt, klasa:932-06/17-02/33, Urbroj: 541-26-02-03/1 izrađen za naručitelja...
Poštovani,   Temeljem Vaše zahtjeva od 12.3.2019. godine, te nadopune zahtjeva od 19.3.2019. godine, sukladno čl.27. st.3., odnosno čl. 23.st.1. t...
Korištenje DOF podataka - DGU
Odgovor Državna geodetska uprava, Zagreb prema Hrvoje Bogner dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, Dana 07. 05.2017. godine Službenica za informiranje Državne geodetske uprave zaprimila je Vaš zahtjev koji glasi:      „  DOF se traž...
Poštovani, U vezi s ustupljenim zahtjevom iz Državne geodetske uprave koji se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, u prilogu dostavljam...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?