Postupak proglašavanja otoka Biševa značajnim krajobraznim područjem

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Frane Torre

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovane/i,

Možete li nas detaljnije uputiti oko postupka proglašavanja otoka
Biševa značajnim krajobraznim područjem? Da li postupak može
pokrenuti udruga ili samo jedinica lokalne samouprave?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: