Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski
Poštovani VIO Žrnovnica!

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:
Molim vas da mi na DVD-u ili CD-u, USB stick ili na bilo koji način preko interneta (npr. JumboMail) dostavite sve materijale u digitalnom obliku (PDF):

1) Ukupna prodaja vode VIO Žrnovnica u m3 posljednjih 10 godina od 2012. – 2021. godine u vršnom mjesecu kolovozu u tabličnom prikazu, (koja se navodno kreće u pojedinim godinama 450.000 m3 ukupno;

2) Dnevna prodaja vode VIO Žrnovnica u m3 za sve dane u mjesecu kolovozu 1 – 31.08. u razdoblju od 2012. – 2021. Godine (10 godina),
u tabličnom obliku;

3) Prodaja VIO Žrnovnica u m3 jednog vršnog maksimalnog dana prodaje vode u kolovozu 2017., 2018., 2019. i 2021. godine po satima 0 – 24 h
u tabličnom obliku, da se vidi u kojim satima vršnog sata tijekom mjeseca kolovoza je vršna prodaja vode VIO Žrnovnica u m3 po satima;
Ukoliko nemate egzaktne podatke o prodaji vode po satima 0 – 24 kolovozu zbog gubitaka vode u cijevima, dostavite nam ukupnu isporučenu
Vodu, s prosječnim koeficijentom gubitka vode u cijevima vodovoda, da se indirektno može izračunati realno prodana voda po satima 0 -24 h.

S poštovanjem,

Željko Smolčić