Povijesni podaci o broju stanovnika po kvartovima

Zahtjev za pristup informacijama od Velimir Gašparović za Grad Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Velimir Gašparović

Za: Grad Zagreb

Postovani,

zanimaju me povijesni podaci o kretanju broja stanovnika zagrebackih gradskih cetvrti / kvartova.

S poštovanjem,

Velimir Gašparović

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

sukladno članku 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i 85/15 - u nastavku Zakon) propisano je da pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Također, sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona propisano je da će tijelo javne vlasti u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Navedeni Zakon propisuje da će službena osoba rješenjem odbaciti podnesak ukoliko se nedostatci u podnesku ne otklone u ostavljenom roku.

Stoga molimo da u roku od 5 dana dopunite vaš zahtjev navođenjem vaše adrese i konkretno dokumenata koji tražite.

Molimo potvrdu primitka.

Lp,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Velimir Gašparović

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

moji su podaci sljedeći:
Velimir Gašparović
[osobni podaci - cenzurirano]
10000 Zagreb

Dakle, još da pojasnim za svaki slučaj, zanima me kretanje broja stanovnika kroz godine po gradskim četvrtima.

S poštovanjem,

Velimir Gašparović

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani, zahvaljujem na podatku. U svezi vašeg zahtjeva zatražit ću očitovanje nadležnog Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Molim vas samo još dodatno informaciju za koji period bi vam trebali ti podatci.

S poštovanjem,
Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove

Velimir Gašparović

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Postovani,

cilj mi je napraviti interaktivnu vizualizaciju, koja ce biti javno dostupna i besplatna, a koja ce korisnicima omogucavati "kretanje" po godinama uz graficki prikaz promjene broja stanovnika. Tako da je odgovor - sto vise podataka, to bolje.

S poštovanjem,

Velimir Gašparović

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovani,
vezano za vaš Zahtjev za pristup informacijama u kojem ste zatražili povijesne podatke o broju stanovnika po kvartovima, obavještavamo Vas da je zaprimljeno očitovanje Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada u kojem se nadležni ured očituje da su podaci o broju stanovnika po gradskim četvrtima Grada Zagreba raspoloživi za dvije popisne godine – 2001. i 2011., dok su podaci po mjesnim odborima raspoloživi za popisnu 2011. godinu. Procjene ukupnog broja stanovnika u međupopisnom razdoblju dostupne su na nivou Grada Zagreba.

U privitku dostavljamo objavljene dokumente s podacima o ukupnom broju stanovnika po gradskim četvrtima Grada Zagreba za popisnu godinu 2001. (str.8) te o ukupnom broju stanovnika po gradskim četvrtima Grada Zagreba i mjesnim odborima za popisnu 2011. (str. 10-17).

Publikacije su dostupne na poveznici:
https://zagreb.hr/popis-stanovnistva-kuc...

Statutom Grada Zagreba (SGGZ 19/99) osnovane su gradske četvrti (17) i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave. Granice gradskih četvrti uređene su Odlukom o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (SGGZ 20/00 i 7/09).
Molim potvrdu primitka.

S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Ured gradonačelnika
Službenica za informiranje

Alumni Stella je ostavio/la bilješku ()

Poštovani Velimire,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali pisani zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija kada se zahtjev podnosi elektronskim putem sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice preporučamo da ne šaljete vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala - radije je pošaljite putem svoje privatne email adrese na email adresu službenika za informiranje.

Ubuduće, možete potražiti email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti, te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje." Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti a u naslovu emaila navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu email adresu ili čak na kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa) jer je propisano ZPPI-om da podnositelj može navesti na koju adresu želi dobiti odgovor.

U skladu s time, savjetujemo Vam da ubuće odgovorite tijelu javne vlasti u smislu:

"Želio bih Vas upoznati s uputom Povjerenika za informiranje vezanu za inzistiranje na poštanskoj adresi podnositelja zahtjeva napisanoj u publikaciji "Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama - Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti":
'...uzmite u obzir da je inzistiranje na adresi u slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkom poštom, a već sa sigurnošću možete utvrditi da ćete informaciju pružiti korisniku, protivno načelima ekonomičnosti u postupanju te načelu suradnje i pružanja pomoći.'
Navedenu publikaciju možete pročitati na sljedećoj poveznici:
http://publikacije.imamopravoznati.org/
Na Vaš zahtjev dostavljam svoju kućnu adresu, a sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Lijep pozdrav,
Imamo Pravo Znati tim