Povjerenstvo za zaštitu potrošača

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvoje Senegović za Gradsko stambeno gospodarstvo, Velika Gorica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Gradsko stambeno gospodarstvo, Velika Gorica
Poštovani,

Možete li reći tko su članovi povjerenstva za zaštitu potrošača u vašem trgovačkom društvu? Da li je jedan od članova predstavnik udruge potrošača kako propisuje zakon?

S poštovanjem,

Hrvoje Senegović

Info GSGVG, Gradsko stambeno gospodarstvo, Velika Gorica

Poštovani,

S obzirom da Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. nije pružatelj javne usluge
koje su propisane člankom 25. stavak 1. točke 1. do 12. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22),
time nije niti u obvezi postupiti po članku 26. stavak 5., a u svezi s člankom 27. stavak 1. istog Zakona.

Lp

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica, HR
tel: +385 1 6566 892
e-mail: [Gradsko stambeno gospodarstvo, Velika Gorica e-mail za zahtjeve]
web: www.gsgvg.hr

DISCLAIMER

Sadržaj ove poruke elektronske pošte je vlasništvo Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i ne smije se dati na uvid ili upotrebu osobama izvan GSGVG d.o.o. bez posebnog odobrenja pošiljatelja poruke i vlasnika pripadajućih dokumenata.

Content of this e-mail is ownership of City housing and economy Velika Gorica d.o.o and is not to be disclosed or made available for use by persons outside of GSGVG d.o.o. without special approval of e-mail sender and owner of attached documents.

Ova poruka sadrži povjerljive i/ili povlaštene i/ili autorskim pravom zaštićene informacije te je namijenjena isključivo osobi ili osobama na koje je naslovljena. Pristup ovoj elektroničkoj poruci od strane bilo koje osobe osim onih kojima je namijenjena nije dozvoljen. Ako ste je primili uslijed pogreške, molimo odmah obavijestite pošiljatelja. Nemojte čitati, kopirati, upotrebljavati ili prikazivati njen sadržaj drugim osobama, te je obrišite.
Iako se vjeruje da ova poruka ne sadrži viruse ili bilo koji drugi nedostatak koji bi mogao uzrokovati štetu računalnom sustavu, pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu neispravnim prijenosom, virusima, vanjskim utjecajima, kašnjenjem i slično.
Hvala.

This message contains confidential and/or privileged and/or proprietary information intended only for the use of the named addressee(s). Access to this electronic transmission by anyone other than the intended recipient(s) is unauthorized. If you have received it in error please notify the sender immediately, do not read, copy, use or disclose its contents to any person and delete the message.
Although this message is believed to contain no viruses and no other defects (faults) that may cause damage to a computer system, the sender shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influences, delays and the like.
Thank you.

prikazati citirane dijelove