Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Ivana Slavenski je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Čeka se odgovor na požurnicu Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb za rješavanje ovog zahtjeva. Po zakonu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb je trebala odgovoriti brzo i od strane (detalji)

Za: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje
organizacija i sistematizacija radnih mjesta.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Mirjana Gopić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovana,

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacija, Agencija za znanost i visoko obrazovanje na svojoj mrežnoj stranici ima objavljene informacije o svom unutarnjem ustroju
koje možete pronaći na slijedećoj poveznici https://www.azvo.hr/hr/o-nama/organizaci...

S poštovanjem
Mirjana Gopić

Mirjana Gopić, dipl.iur./LL.M.
Pomoćnica ravnateljice za pravne poslove
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb
T:  +3851/6274-817
F:  +3851/6274-801
M: +38598/270-063
W: www.azvo.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Mirjana Gopić

Poštovana,
na navedenoj internet poveznici se ne nalazi sam opći akt koji uređuje organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Agenciji, odnosno Pravilnik o unutarnjem redu koji sukladno Statutu Agencije donosi Upravno vijeće.

Stoga molim da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama postupite po mome zahtjevu za pristup informacijama te mi u elektronskom obliku odgovorom na ovu adresu dostavite traženi opći akt, odnosno Pravilnik o unutarnjem redu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Za: Mirjana Gopić

Poštovana,

požurujem postupanje po zahtjevu za pristup informacijama od 7. siječnja 2018., odnosno dostavu Pravilnika o unutarnjem redu.

Rok za dostavu odgovora je istekao još 22. siječnja 2018.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Mirjana Gopić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb

Poštovani,

odsutna sam iz ureda od 29. siječnja do 3. veljače 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

Dear Sir/Madam,

 

I will be out of office between the 29. January - 03. February 2018.

 

Respectfully,

 

Mirjana Gopic