Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama

Zahtjev za pristup informacijama od Ivana Slavenski za Hrvatska narodna banka, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući opći akt kojim se uređuju plaće zaposlenika HNB-a te Pravilnik, odnosno
odgovarajući akt kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta.

Tražene informacije dostavite elektronskim putem odgovorom (reply)
na ovu adresu.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Dejana Rebernik, Hrvatska narodna banka, Zagreb

Poštovana gospođo Slavenski,

nastavno na zaprimljeni zahtjev za pristup informacijama molimo Vas da, u skladu člankom 20. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI), a vezano uz članak 18. stavke 2. i 3. istog zakona, zahtjev dopunite podatkom o Vašoj adresi u roku od pet dana od dana zaprimanja našeg poziva za ispravak.

Ujedno napominjemo da će Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 20. st. 1. ZPPI-a, odlučiti o Vašem zahtjevu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, tj. od dana dostave traženog ispravka.

S poštovanjem,

Dejana Rebernik
Službenik za informiranje
Hrvatska narodna banka

Dejana Rebernik
Direktor direkcije • Director
Direkcija za odnose s javnošću • Public Relations Department

T. +38514564856 • E. [e-mail adresa]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Dejana Rebernik

Adresa poslana putem privatnog e-maila. Sukladno čl. 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama molim da se tražene informacije dostave isključivo elektronski odgovorom na ovu e-mail adresu putem portala Imamo pravo znati.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski

Dejana Rebernik, Hrvatska narodna banka, Zagreb

2 privitaka

  • Attachment

    Pravilnik o pla ama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci br.262 2018.pdf

    1.1M Download View as HTML

  • Attachment

    Pravilnik o stru nim i ostalim zanimanjima te poslovima du nosnika u Hrvatskoj narodnoj banci ev.br.221 2014.pdf

    2.1M Download View as HTML

Poštovana gospođo Slavenski,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 8. veljače o.g., koji je 16. veljače o.g. dopunjen u skladu s našim zahtjevom, u prilogu Vam šaljemo:

1. Pravilnik o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvatskoj narodnoj banci;
2. Pravilnik o plaćama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Molimo Vas da potvrdite primitak ove poruke, odnosno priloženih pravilnika i lijepo Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Dejana Rebernik
Službenik za informiranje
Hrvatska narodna banka

Dejana Rebernik
Direktor direkcije • Director
Direkcija za odnose s javnošću • Public Relations Department

T. +38514564856 • E. [e-mail adresa]

HRVATSKA NARODNA BANKA • CROATIAN NATIONAL BANK
Trg hrvatskih velikana 3
HR-10000 Zagreb
www.hnb.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Dejana Rebernik

Poštovana gospođo Rebernik,

zahvaljujem na dostavi Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvatskoj narodnoj banci te Pravilnika o plaćama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci.

S poštovanjem,

Ivana Slavenski