Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta

Zahtjev za pristup informacijama od Ksenija Marukić za Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatske ceste, Zagreb.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

možete li mi molim Vas ovim putem poslati Vaš važeći Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, odnosno drugi odgovarajući akt?

S poštovanjem,
Imamo pravo znati

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Zakon o pravu na pristup informacijama, „Narodne novine“ br. 25/13, 85/15,
čl. 18. st. 3. propisuje što treba sadržavati zahtjev za pristup
informacijama, a glasi ovako:

„Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se
zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.“

 

Potrebno je dostaviti osobno ime, prezime i poštansku adresu odnosno, u
slučaju da zahtjev postavljate u ime pravne osobe, naziv pravne osobe, ime
i prezime podnositelja zahtjeva te poštansku adresu odnosno sjedište.
Podatke možete dostaviti putem e-pošte.

 

Napominjemo, u slučaju donošenja rješenja o zahtjevu, radi osobne dostave,
sukladno čl. 85. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br.
47/2009, 110/21, potrebna je potpuna poštanska adresa podnositelja te nije
dovoljna e-mail adresa ili adresa platforme s koje šaljete upit.

 

S obzirom na navedeno, na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama, pozivam Vas da u roku od 5 dana dopunite svoj
zahtjev podacima koji nedostaju kako bismo po zahtjevu mogli postupati. U
protivnom, zahtjev će rješenjem biti odbačen.

 

S poštovanjem,

 

 

Ivana Bassani

službenik za informiranje

_________________________________________

ured za odnose s javnošću

Vončinina 3, 10 000 Zagreb

T: 01 4722 597

F: 01 4722 583

E: [1][e-mail adresa]

W: [2]www.hrvatske-ceste.hr

[3]cid:[email protected]

 

 

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovana,

Molim Vas ispravite zahtjev kako Vam je pojašnjeno u ranijem e-mailu.

Je li Vaše ime i prezime Ksenija Marukić? Također Vas molim da dostavite ovim putem i poštansku adresu. U protivnom, Vaš zahtjev će biti odbačen.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku je Rješenje o Vašem zahtjevu za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove