Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Brtonigla

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Brtonigla

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Popis trgovačkih društava u vlasništvu ovog tijela javne vlasti.

Molim vas dostavu i sljedećih informacija:
- naziv pravne osobe,
- postotak odnosno udio u vlasništvu gore navedenog tijela,
- sjedište i adresa,
- naziv odgovorne osobe,
- kontakt podaci (email, telefon, telefax).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Brtonigla

Poštovani,

Dostavaljamo traženu informaciju:
Općina Brtonigla-Verteneglio ima vlasnički udio u trgovačkom društvu:

- RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o.
- 100% udjela
- Brtonigla, Mlinska 2
- Franko Cattunar
- tel: 052 774 172, e-mail: [e-mail adresa]

Nadalje, Općina Brtonigla-Verteneglio ima neznatne udjele u javnim trgovačkim društvima i to:
- 6.MAJ d.o.o. za komunalne usluge,
-3,83 %
Tribje 2,
52470 UMAG – UMAGO
+385 (0)52 741-585, 741-350, 743-397, 742-099
+385 (0)52 741 – 557
[e-mail adresa]

- 6.MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – Umag
- 3,83%
Adresa: Tribje 2, 52470 UMAG – UMAGO
Tel. (centrala) : 00385 (0)52 741-585, 741-350, 743-397, 742-099
Fax: 00385 (0)52 741 – 557
E-mail: [e-mail adresa]

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
- 0,73 %
-Sv. Ivan 8
52420 Buzet
T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: [e-mail adresa]

Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
- 0,30%
Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
Tel.: 052 / 662 - 355
Fax: 052 / 662 - 600
E-mail: [e-mail adresa]

S poštovanjem

Marica Garić dipl.iur.
Pročelnica
Assessore
Općina Brtonigla-Verteneglio-Comune di Brtonigla-Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1-Piazza S.Zenone 1
52474 Brtonigla-Verteneglio
Tel/Fax: +385 (0)52 774 174
E-mail: [email protected]
Web: www. brtonigla – verteneglio.hr

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Brtonigla

Poštovana gđo. Garić,
hvala vam na odgovoru. Izgleda da neka vlasništva nedostaju u vašem odgovoru.

Molim vas nadopunu dostavljenih informacija:
koliki udio ima Općina u vlasništvu TV Nova.

S obzirom da ste navedeni kao osnivači i članovi uprave tog trgovačkog društva u Sudskom registru:
https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Brtonigla

Poštovani,
Dostavljamo traženu informaciju.

TV NOVA d.o.o.
- 0,11%
Pula, Mletačka 12
Tel: 052 211 411

lp

Marica Garić dipl.iur.
Pročelnica
Assessore
Općina Brtonigla-Verteneglio-Comune di Brtonigla-Verteneglio
Trg Sv. Zenona 1-Piazza S.Zenone 1
52474 Brtonigla-Verteneglio
Tel/Fax: +385 (0)52 774 174
E-mail: [email protected]
Web: www. brtonigla – verteneglio.hr

prikazati citirane dijelove