Pregovori s MOL-om za LNG

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija (elektronskim putem):

Transkript i/ili bilješke sa sastanka između mađarskoga ministra vanjskih poslova i trgovine Pétera Szijjárta, ministra zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislava Ćorića i direktorice LNG Hrvatska d.o.o. dr. sc. Barbare Dorić koji se odvio 07. ožujka 2019. godine.

Molim da mi se također dostavi popis sastanaka ministra Ćorića i/ili ostalih predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike i predstavnika Mađarske naftne kompanije (MOL) od 2016. do danas.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

Podsjećam Vas da sam prema Zakonu o pristupu informacijama odgovor na svoj zahtjev (http://imamopravoznati.org/request/prego...) trebala zaprimiti u roku od 15 dana, točnije do 26.06.2019.

Do danas nisam dobila nikakvo objašnjenje zašto je došlo do kašnjenja zahtjeva, te bih Vas molila da pristupite rješavanju moga zahtjeva čim je prije moguće.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Pristup Informacijama,

3 privitaka

Poštovana,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. lipnja 2019. ovim
putem u privitku dostavljamo rješenje.

 

Lijep pozdrav,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Službenik za informiranje
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

 

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

e-mail:    [MZOIP e-mail za zahtjeve]

[2]www.mzoe.hr

 

[3]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.

 

prikazati citirane dijelove