Preslika konzervatorske podloge za ruralnu cjelinu Napoje i ostala pitanja

Frane Torre je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo kulture i medija, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Poštovane/i,

U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Komiže (Broj: 02/15), članak 81. stavak 4. stoji:

Izrada konzervatorskih podloga radi zaštite i očuvanja kulturno-povijesnog identiteta urbanih i ruralnih cjelina za obuhvat zaštićenih urbanih, urbano-ruralnih i ruralnih cjelina potrebno je izraditi konzervatorsku podlogu i to bez obzira na pravni stupanj zaštite (Z ili P). Izradi Urbanističkog plana uređenja za cjelovite zone treba prethoditi arheološko rekognosticiranje terena ili izrada konzervatorske podloge ukoliko nadležno tijelo utvrdi da je potrebno. Temeljem rezultata arheološkog rekognosticiranja terena i (ili) konzervatorske podloge nadležno će tijelo utvrditi mjere zaštite područja koje je potrebno uvrstiti u UPU.

Naša pitanja:

1. Postoji li konzervatorska podloga za ruralnu cjelinu Napoje?
2. Je li provedeno arheološko rekognosticiranja terena na otoku Biševu?
3. Smatra li se naselje Napoje uopće ruralnom cjelinom i je li kao takvo zaštićeno?
4. Ako jest, što sve obuhvaća ta zaštita?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org/

Mario Violić, Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U privitku dostavljamo odgovor, te Vam šaljemo kontakt podatke osobe iz Konzervatorskog odjela u Splitu kojoj se možete obratiti da dobijete sve zatražene informacije (gospođa Helena Čolak, [e-mail adresa], tel: 021/305451),

S poštovanjem,

Mario Violić, službenik za informiranje Ministarstva kulture

prikazati citirane dijelove