Preslike svih ugovora koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode sklopila s lokalnom jedinicom Grad Komiža

Pisani zahtjev podnositelja Frane Torre za Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Frane Torre

Za: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split

Molimo na uvid sve dokumente koje je Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode potpisala s lokalnom jedinicom Grad
Komiža, a u vezi s projektom „Centar za posjetitelje Modra špilja -
Biševo“. Lokalna zajednica nije upućena u detalje projekta, a
gradska uprava Komiže nije transparentna i smatramo da ne djeluje u
javnom interesu.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split može: