Preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s arhitektom i projektantom Ante Mardešić

Frane Torre je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Nautički centar Komiža

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Za: Nautički centar Komiža

Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s arhitektom i projektantom Ante Mardešić dipl. ing. arh. (A+U ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o., OIB 82477911686), u posljednjih 14 godina, s obzirom na činjenicu da je za sve provedene projekte utrošen novac poreznih obveznika, odnosno građana RH.

S poštovanjem,

u ime Građanske inicijative "Spasimo Biševo"
Frane Torre

https://spasimobisevo.org