Press objave MUP-a 2015. godina

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

pozive, priopćenja, važnije govore, izjave, najave, fotografije i druge korisne podatke objavljene internetskim stranicama MUP pod stranicama Press, jer kao građanin ne mogu pristupiti portalu putem linka http://www.mup.hr/main.aspx?id=947. Molim vas sve informacije od 1.1.2015 do dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
vezano uz Vaš zahtjev ljubazno Vas molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke (adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva) kako bi Vaš zahtjev bio potpun ili popunite Obrazac 2 koji možete pronaći na poveznici: http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586.
U suprotnom, na Vaš zahtjev primijeniti će se članak 20. stavak 2. istoga Zakona (nepotpun i/ili nerazumljiv zahtjev).

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #526 email]]
Poslano: 28. lipanj 2015. 22:07
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Press objave MUP-a 2015. godina

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova
Sjedište: Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

pozive, priopćenja, važnije govore, izjave, najave, fotografije i druge korisne podatke objavljene internetskim stranicama MUP pod stranicama Press, jer kao građanin ne mogu pristupiti portalu putem linka http://www.mup.hr/main.aspx?id=947. Molim vas sve informacije od 1.1.2015 do dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

-------------------------------------------------------------------

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #526 email]

Je li [Ministarstvo unutarnjih poslova e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo unutarnjih poslova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava:
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pitanja MUP,

Tražili ste da dostavim potrebne podatke ("adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva"), pročitajte niže moj odgovor:

E-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor i to je adresa mene kao fizičke osobe. Nadam se da je ovo odgovorilo na vas zahtjev za dopunu zahtjeva.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 18, st. 2 kaze da ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Molim dostaviti odgovor elektroničkim putem.

Molim vas potvrdite da li je sada zahtjev zaprimljen kao potpun i točan?

Sukladno ZUP-u, po urudžbiranju i klasificirranju mog zahtjeva, molim vas da mi povratno dostavite:
- klasu / urudžbeni broj (ur.br)

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,
ovom prilikom Vas još jednom molimo da sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dostavite potrebne podatke kako bi Vaš zahtjev bio potpun (članak 18. stavak 3.: „pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište“).
Sam odgovor, po zaprimanju potpunog zahtjeva sukladno gore navedenoj odredbi navedenog Zakona, prema Vašem traženju, bit će Vam upućen elektronskim putem.
U slučaju daljnjih nejasnoća vezanih uz primjenu članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da kontaktirate Ured povjerenice za informiranje.

S poštovanjem,
Služba za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH

________________________________________
Šalje: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #526 email]]
Poslano: 29. lipanj 2015. 10:08
Prima: Pitanja MUP
Predmet: Re: Odgovor: Zahtjev za pristup informacijama - Press objave MUP-a 2015. godina

Poštovani Pitanja MUP,

Tražili ste da dostavim potrebne podatke ("adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva"), pročitajte niže moj odgovor:

E-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor i to je adresa mene kao fizičke osobe. Nadam se da je ovo odgovorilo na vas zahtjev za dopunu zahtjeva.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, čl. 18, st. 2 kaze da ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Molim dostaviti odgovor elektroničkim putem.

Molim vas potvrdite da li je sada zahtjev zaprimljen kao potpun i točan?

Sukladno ZUP-u, po urudžbiranju i klasificirranju mog zahtjeva, molim vas da mi povratno dostavite:
- klasu / urudžbeni broj (ur.br)

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pitanja MUP,

Molim vas da ponovno pogledate zahtjev koji sam poslao jer sadrži sve potrebno:

- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi - prvi email (zahtjev) koji ste dobili sadrzi potrebno

- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije - nalazi se u prvom mailu (zahtjevu)

- moje ime i prezime (prvi i svaki sljedeci email sadrzi moj email u FROM polju i u potpisu)

- adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva (to je moja email adresa, kako sam obrazlozio u proslom emailu)

- nije potrebno - podnosim kao fizicka osoba: tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Molim vas potvrdite da li je sada zahtjev zaprimljen kao potpun i točan?

Sukladno ZUP-u, po urudžbiranju i klasificirranju mog zahtjeva, molim vas da mi povratno dostavite:
- klasu / urudžbeni broj (ur.br)

Osim svih ranije navedenih informacija, molim vas da povratno dostavite redni broj mog zahtjeva za pravo na pristup informacijama koje prema cl.60 ZPPI vodite u vasoj evidenciji za izvjescivanje.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pitanja MUP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani gospodine,

Vaš zahtjev će biti zaprimljen kao potpun i točan kada postupite po odredbama navedenim u članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama koji ne propisuje adresu e-pošte već propisuje adresu fizičke osobe.

Sam odgovor, po zaprimanju potpunog zahtjeva, sukladno gore navedenoj odredbi navedenog Zakona, prema Vašem traženju, bit će Vam upućen elektronskim putem.

U slučaju daljnjih nejasnoća vezanih uz primjenu članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da kontaktirate Ured povjerenice za informiranje, kao što je ovo tijelo javne vlasti već i učinilo vezano uz primjenu članka 18. navedenog Zakona.

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću

ured:   +385 1 61 22 353 (22 353)
faks: +385 1 37 88 318 (88 318)
e-mail:    [email protected]

Ilica 335
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas sam izjavio žalbu za šutnju uprave Povjereniku za informiranje:

Poštovani,

Ovim putem Povjereniku dostavljam žalbu radi šutnje uprave na zahtjev za pristup informacijama.

Dana 28. lipnja 2015. podnio sam zahtjev za pravo na pristup informaciji tijelu javne vlasti Ministarstvo unutarnjih poslova sa sjedištem u Zagrebu. TJV do danas nije odgovorilo s rješenjem i traženom informacijom, prošlo je 16 dana od dana kada je MUP zaprimio zahtjev.

U zahtjevu sam tražio informacije:
- pozive, priopćenja, važnije govore, izjave, najave, fotografije i druge korisne podatke objavljene internetskim stranicama MUP pod stranicama Press, jer kao građanin ne mogu pristupiti portalu putem linka http://www.mup.hr/main.aspx?id=947. Molim vas sve informacije od 1.1.2015 do dana zaprimanja zahtjeva.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama prešutilo moj zahtjev. Neodgovaranjem na zahtjev uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama.

Sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama izjavljujem žalbu zbog šutnje uprave.

Link: http://imamopravoznati.org/request/press...
Download: http://imamopravoznati.org/request/press...
* klikom na download link preuzeti ćete cijelu prepisku za ovaj zahtjev, u ZIP datoteci nalaziti će se PDF

29. lipnja 2015
- TJV je suprotno odredbama ZPPI-ja tražilo dopunu informacija
- tijelo javne vlasti zatražilo je da ispunim Obrazac 2 koji se nalazi na linku http://www.mup.hr/main.aspx?id=150586 te da dostavim potrebne podatke (adresa fizičke osobe podnositelja zahtjeva)
- isti dan sam odgovorio da "e-mail adresa može predstavljati adresu za odgovor i to je adresa mene kao fizičke osobe" te sam podsjetio na ZPPI "NN 25/2013, čl.
18, st. 2 kaze da ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev" i zamolio sam za dostavu odgovora elektroničkim putem.
- u istom odgovoru tražio sam dopunu te da "sukladno ZUP-u, po urudžbiranju i klasificirranju mog zahtjeva, molim vas da mi povratno dostavite klasu / urudžbeni broj (ur.br)."

29. lipnja 2015.
- TJV dostavlja odgovor na moj raniju dopunu
- MUP se poziva na "(članak 18. stavak 3.: „pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište“)."
- isti dan odgovaram s zakonski propisanim informaicjama te onima koje sam ja dostavio u svom zahtjevu: "Molim vas da ponovno pogledate zahtjev koji sam poslao jer sadrži sve potrebno:
* naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi - prvi email (zahtjev) koji ste dobili sadrzi potrebno
* podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije - nalazi se u prvom mailu (zahtjevu)
* moje ime i prezime (prvi i svaki sljedeci email sadrzi moj email u FROM polju i u potpisu)
* adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva (to je moja email adresa, kako sam obrazlozio u proslom emailu)
* tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište - nije potrebno - podnosim kao fizicka osoba."

Iz svega navedenog je vidljivo da ne postoje razlozi za uskratu zatražene informacije. Ne vidim razlog da se medijske objave MUP-a skrivaju na dijelovima web stranica zaštićenih s lozinkom, jer se radi o javnoj informaciji kojoj bi svaki građanin trebao moći pristupiti. Stoga bi ovim putem želio zamoliti Povjerenika za informiranje da izda uputu tijelima javne vlasti da bi ovakve informacije trebale biti javno objavljene i dostupne svima na njihovim web stranicama.

Na temelju navedenih razloga, predlažem Povjereniku za informiranje da uvaži moju žalbu, poništi Rješenje tijela javne vlasti i omogući mi pristup zatraženoj informaciji i izda uputu za buduće postupanje tijelu javne vlasti za rješavanje upita za pristup informacija koje su u vlasništvu ili nastale djelovanjem tijela javne vlasti te na elektronske upite zaprimljene putem elektronske pošte.

Preferiram odgovor elektronskim putem (na navedenu email adresu).

U Zagrebu dana 15. srpnja 2015.

Best regards / lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Poštovani Pitanja MUP,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija adresa je moja elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

Postanska adresa nije potrebna za dostavu trazenih informacija sukladno tumacenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje. A iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev.

ImamoPravoZnati je javni portal za podnosenje zahtjeva za pristup informacijama i sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka ne mogu vam putem ovog javnog portala poslati svoju kucnu adresu.

Na Vas zahtjev dostaviti cu kucnu adresu odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno cl.17. st.2. naznacujem da zelim primiti odgovor na isti nacin na koji ste zaprimili moj izvorni zahtjev - elektronskim putem, bez objave mojih osobnih informacija (sukladno Zakon o zaštiti osobnih podataka).

Ponavljam svoj izvorni PPI zahtjev:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
- pozive, priopćenja, važnije govore, izjave, najave, fotografije i druge korisne podatke objavljene internetskim stranicama MUP pod stranicama Press, jer kao građanin ne mogu pristupiti portalu putem linka http://www.mup.hr/main.aspx?id=947. Molim vas sve informacije od 1.1.2015 do dana zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

4.8.2015. Povjereniku za informiranje izjavljena je žalba radi šutnje uprave.

Ured Glavnog Ravnatelja Policije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

dostavljamo obavijest vezanu uz Vaš zahtjev.

S poštovanjem,

Ured glavnog ravnatelja policije

Miroslav Schlossberg

Poštovani Ured Glavnog Ravnatelja Policije,

Saljem vam prijateljski podsjetnik o skorom isteku roka za odgovor.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Rjesenje o odbacivanju zahtjeva poslan je postanskim putem.

Broj: 511-01-43-UP/I-5090/15
Ev.br.: 43-223/15
Datum: 18. rujna 2015.

Obrazlozenje:
...u kategoriji "Press" na sluzbenoj stranici MUP nije objavljena niti jedna najava, priopcenje, govor niti druge informacije."

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Dana 20. listopada 2015. godine zaprimljena je od Povjerenice za informiranje Rjesenje o odbijanju zalbe radi sutnje administracije iz razloga jer nije bilo sutnje adminstracije - tijelo je trazilo kucnu adresu, no kako nije zaprimio moju adresu, nisu mogli izdati rjesenje o odbijanju.

KLASA: UP/II-008-07/15-01/409
URBROJ: 401-01/06-15-01