Pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba

Jurica Mikulić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Jurica Mikulić

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Lijepo bih Vas molio da objavite pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba na web stranicama Grada Zagreba.

Prema informacijama na vašoj web stranici (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=110) zadnji je pročišćeni tekst objavljen 2001. godine, nakon čega je Statut osam puta mijenjan te su samo izmjene objavljivane. Obzirom da je Statut, sukladno Zakonu o Gradu Zagrebu, jedan od temeljnih dokumenata Grada Zagreba, vjerujem da ćete složiti da je važno da njegov pročišćeni tekst bude dostupan javnosti.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom infrormacijama,

temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u u tekstu: Zakon), obavještavamo Vas kako se Vaš zahtjev ne smatra zahtjevom u smlislu odredbi Zakona, a sukladno odredbi članka 18. stavka 5. Zakona, obzirom se stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom za pristupom informacijama.

Temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona, upućujemo Vas da se obratite Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
Službenik za informiranje.

________________________________________
Šalje: Jurica Mikulić [[ZPPI #3001 email]]
Poslano: 9. studeni 2016 13:42
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Lijepo bih Vas molio da objavite pročišćeni tekst Statuta Grada
Zagreba na web stranicama Grada Zagreba.

Prema informacijama na vašoj web stranici
(http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=110) zadnji je pročišćeni
tekst objavljen 2001. godine, nakon čega je Statut osam puta
mijenjan te su samo izmjene objavljivane. Obzirom da je Statut,
sukladno Zakonu o Gradu Zagrebu, jedan od temeljnih dokumenata
Grada Zagreba, vjerujem da ćete složiti da je važno da njegov
pročišćeni tekst bude dostupan javnosti.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3001 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/ico-guidance-for-authoritiesBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Jurica Mikulić

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,

Hvala Vam na odgovoru.

Iz Vašeg odgovora nisam shvatio tvrdite li da Grad Zagreb nije nadležan za moj upit ili tvrdite da se moj zahtjev ne smatra zahtjevom u smislu odredbi Zakona? Obzirom da me upućujete na drugu adresu, pretpostavljam da smatrate da je moj upit legitiman te ću se obratiti Stručnoj službi sukladno Vašoj uputi.

Molio bih Vas samo da mi potvrdite da sam Vaš komentar dobro shvatio: moj upit za pročišćenim tekstom Statuta Grada Zagreba smatrate upitom za stvaranje nove informacije, što znači da Grad Zagreb trenutno uopće ne posjeduje pročišćeni tekst Statuta? Drugim riječima, Gradu Zagrebu nije poznat aktualni sadržaj Statuta kao njegovog temeljnog dokumenta?

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Jurica Mikulić

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,

Pokušao sam svoj upit poslati Stručnoj službi Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno Vašoj uputi. Međutim, stranica imamopravoznati.org za Stručnu službu tvrdi "Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.". Dodatno, na zagreb.hr nisam našao informaciju o službeniku za informiranje Stručne službe.

Osim toga, sukladno čl. 21. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama: "Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.". Molit ću Vas stoga da, sukladno Zakonu, ustupite moj zahtjev nadležnom tijelu te me o tome obavijestite.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

U nadležnosti Službenika za informiranje Grada Zagreba je i rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba.

Ustupanje zahtjeva pretpostavlja nadležnost drugog javnopravnog tijela, različitog od tijela koje je sam zahtjev zaprimilo, a kada se ispune, Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), propisane pretpostavke.

Vaš zahtjev riješen je, sukladno odredbama članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona, a vezano uz članak 18. stavak. 5. Zakona, obzirom se stvaranje nove informacije ne smatra zahtjevom u smislu Zakona.

Odredba članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona propisuje obvezu javnopravnom tijelu da u slučaju kad riješi zahtjev temeljem iste odredbe uputi podnositelja na način ostvarivanja njegovog prava.

Obzirom je objava (kao i pročišćavanje teksta) Statuta Grada Zagreba u nadležnosti Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, kao "ustrojstvene jedinice Grada Zagreba", u smislu odredbi Zakona, uputili smo Vas da se obratite istoj, ali ne temeljem odredbi Zakona, već npr. temeljem odredbi članka 26. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novin, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), odnosno da se izravno obratite nadležnom Odboru za predstavke i pritužbe, kojem je u nadležnosti (između ostalog) i rješavanje predstavki građana što se odnose na rad Gradske skupštine Grada Zagreba, sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14).

S poštovanjem,

Branimir Lončar
Službenik za infromiranje

________________________________________
Šalje: Jurica Mikulić [[ZPPI #3001 email]]
Poslano: 21. studeni 2016 19:50
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Predstavka za Pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovani,

Pokušao sam svoj upit poslati Stručnoj službi Gradske skupštine
Grada Zagreba, sukladno Vašoj uputi. Međutim, stranica
imamopravoznati.org za Stručnu službu tvrdi "Ovo tijelo javne
vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.".
Dodatno, na zagreb.hr nisam našao informaciju o službeniku za
informiranje Stručne službe.

Osim toga, sukladno čl. 21. st. 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama: "Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a
ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a
najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti
zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.". Molit
ću Vas stoga da, sukladno Zakonu, ustupite moj zahtjev nadležnom
tijelu te me o tome obavijestite.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org