Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Poštovani,

Dobrovoljni sam darivatelj krvi te bih molio, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, u elektroničkom obliku odgovoru na sljedeća pitanja:

1. Da li se krv prikupljena od dobrovoljnih darivaoca krvi u bilo kojem obliku (puna krv ili njezini pripravci) prodaje trećim stranama za bilo koje svrhe?
2. Da li su u periodu od 1.1.2010. do 27.8.2021. postojali ugovori između Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu i Imunološkog zavoda Zagreb oko kupoprodaje krvi, krvne plazme ili drugih krvnih pripravaka?
3. Ako je odgovor na pitanje 2) pozitivan, molio bih elektroničku presliku navedenih ugovora.

S poštovanjem,
Dalibor Kušić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

From: [e-mail adresa] <[e-mail adresa]>
Sent: Thursday, September 9, 2021 10:30 AM
To: '[e-mail adresa]'
<[e-mail adresa]>
Cc: '[Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb e-mail za zahtjeve]' <[Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Dalibor Kušić

 

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[1][e-mail adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]

 

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

1 privitaka

 

 

_______________________________
Blaženka Novoselac

Pisarnica

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Zagreb, Petrova 3

Ured: +38514600357

[e-mail adresa]