Projekti za koje je mjerodavno ovo TJV

Miroslav Mađarić je zatražio od Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb da ispravi svoj odgovor. Trebali bi odgovoriti najkasnije do

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

UVOD: vezano uz odgovore ovog TJV na upit o razvoju koncepta pametninh sela:

DOPUNA ZAHTJEVA: tražim pristup informacijama o nadzoru provedbe projektnih aktivnosti za koje su izdvojena sredstva EU ili državnog proračuna, a za koje je mjerodavno ovo TJV. Informacije trebaju biti u obliku proračunske tablice sa sljedećim stupcima:
1. naziv projekta
2. nositelj izvedbe
3. link na dokumentaciju, prije svega isporučevinu
4. iznos
5. ishod nadzora

Ako za nešto nemate informacije, taj stupac/ćeliju ostavite praznim.
Informacije trebaju obuhvaćati razdoblje 2020-2023.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Mađarić,
vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljam
Rješenje.
 
S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture  

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [MPS e-mail za zahtjeve]

Web-adresa: [1]www.poljoprivreda.gov.hr 

prikazati citirane dijelove

Za: pristupinfo

Iako smatram da odbijanje mojeg zahtjeva nije u skladu s odredbama ZPPI, u ovaj fazi se neću žaliti Povjerenici, jer mi nije cilj kažnjavanje ovog TJV, nego ostvarenje prava na pristup informacijama. Izvorno sam tražio pristup ovim informacijama:

"DOPUNA ZAHTJEVA: tražim pristup informacijama o nadzoru provedbe projektnih aktivnosti za koje su izdvojena sredstva EU ili državnog proračuna, a za koje je mjerodavno ovo TJV. Informacije trebaju biti u obliku proračunske tablice sa sljedećim stupcima:
1. naziv projekta
2. nositelj izvedbe
3. link na dokumentaciju, prije svega isporučevinu
4. iznos
5. ishod nadzora

Ako za nešto nemate informacije, taj stupac/ćeliju ostavite praznim.
Informacije trebaju obuhvaćati razdoblje 2020-2023."

Ovo TJV je moj zahtjev za pristup informacijama odbilo s ovakvom argumentacijom:

"Iz ovih odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama proizlazi da traženo očitovanje
nije gotova informacija koju ovo tijelo javne vlasti posjeduje u traženom obliku te samim time nema
karakter informacije u smislu članka 5. stavka 3."

Dakle, zaključujem da po mojem zahtjevu ovo TJV posjeduje predmetne informacije, ali ne u obliku u kojem su iste tražene. Naime, ne mogu vjerovati da ovo TJV uopće nema nikakvih gotovih informacija o nadzoru utroška financijskih sredstava za projekte po konceptu pametnih sela. Dakle, DOPUNA mojeg zahtjeva za pristup informacijama je:

ZAHTIJEVAM pristup informacijama o nadzoru projektnih aktivnosti vezanih uz koncept pametnih sela, a za koje su izdvojena sredstva EU ili državnog proračuna, (za koje je mjerodavno ovo TJV). Informacije trebaju biti u BILO KOJEM STROJNO ČITLJIVOM obliku, POŽELJNO, ALI NIJE OBVEZNO proračunske tablice.

Dakle, zahtijevam da se u rješavanju ovako dopunjenog zahtjeva za pristup informacijama ovo TJV pridržava upravo spomenutog članka 5/3 ZPPI i omogući pristup informacijama U BILO KOJEM obliku, kao što je i predviđeno spomenutim zakonskim uglavkom. Jedina druga mogućnost odbijanja mojeg zahtjeva za pristup informacijama je rješenje u kojem se navodi kako ovo TJV (uopće) ne posjeduje tražene podatke, niti ima saznanja koje bi drugo TJV iste moglo posjedovati (u što ne želim vjerovati).

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Marina Gostrec, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 privitaka

Poštovani g. Mađarić,

sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama, u privitku dostavljamo rješenje.
Tekst koji sadrži poveznice, dostavljamo i u nastavku ovog maila kako biste im lakše mogli pristupiti:

Aktivnosti odobrene u okviru Poziva za 2023. godine su u provedbi do kraja srpnja 2024. godine, a odobrene aktivnosti prijavitelja s predviđenim iznosima (su)financiranja može se naći na poveznici: https://nrm.hr/files/sites/2/Odobrene-ak....
Aktivnosti mogu biti isplaćene tek po provedbi te nakon dostave Zahtjeva za isplatom po kojem se nakon administrativne kontrole utvrđuje točan iznos isplate, a koji ne može biti viši od dodijeljenog Odlukom o odobrenju aktivnosti članu Mreže.

Putem Poziva Nacionalne ruralne mreže (sada NMZPP) u 2020. godini su financirane su sljedeće aktivnosti na temu koncepta Pametnih sela:
- prijavitelj: Osječko baranjska županija pod nazivom Tehnologija na selu (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-Teh... ) za što je isplaćeno 48.656,25 kn (6.457,79 EUR)
- prijavitelj: općina Vrsi pod nazivom Studija razvoja koncepta pametnog sela na području Općine Vrsi (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz... ) za koju je isplaćeno 70.000 kn (9.290,60 EUR)
- prijavitelj: Hrvatska mreža za ruralni razvoj - animirani informativni video na temu "Pametna sela" za koji je isplaćeno 19.875 Kn (2.637,86 EUR)
- prijavitelj: Centar za poduzetništvo d.o.o. - radionica: Predstavljanje koncepta pametnih sela i poticanje inovacija u ruralnim područjima na tri lokacije - Konavle, Pelješac i Ploče za koju je isplaćeno 19.715,85 kn (2.616,74 EUR)
- prijavitelj: Braniteljska socijalno-radna zadruga Darđanka - tiskani promo materijali - "Razvoj pametnog sela kroz koncept energetske zadruge" za koju je isplaćeno 8.736 kn (1.159,46 EUR)
- prijavitelj: Poduzetnički centar Scala d.o.o. - konferencija: Pametna sela - digitalna transformacija za koju je isplaćeno 54.274,30 kn (7.203,44 EUR).
Kroz Poziv Nacionalne ruralne mreže (sada NMZPP) za 2022. godinu financirane su sljedeće aktivnosti na temu koncepta Pametnih sela:
- prijavitelj: Općina Brodski Stupnik – radionica Radionice M6, M4 i "Pametna sela" za koju je isplaćeno 34.000 kuna (4.512,58 EUR)
- prijavitelj: OTRA d.o.o. – Studija razvoja pametnih sela na području Grada Cresa za koju je isplaćeno 90.000 kuna (11.945,05 EUR) (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz... )
- prijavitelj: Revent Smart d.o.o. – promotivni materijali na temu pametnih sela za koje je isplaćeno 50.000 kuna (6.636,14 EUR) te za istog prijavitelja promotivne kampanja na temu pametnih sela za koju je isplaćeno 49.000 kuna (6.503,42 EUR)
- prijavitelj Lokalna akcijska grupa – LAG 5 - Izrada studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5 za koju je isplaćeno 90.000 kuna (11.945,05 EUR) (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz... )

S poštovanjem,

Marina Gostrec
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [e-mail adresa]

Web-adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Marina Gostrec

Zahvaljujem na dostavljenom rješenju u svezi mojeg zahtjeva na osnovi ZPPI.
Ovim rješenjem ste sadržajno opovrgnuli Vaše ranije rješenje KLASA: UP/l-008-02124-01 125, URBROJ: 525-0112-24-2, Zagreb,O5. oŽujka 2024. godine, koje je u bitnome glasilo:

"RJEšENJE
odbija se zahtjev Miroslava Mađarića, oIB: 05407880267, Adresa: Mandrovićeva 3b, 10 000
Zagreb, za pristup informacijama' u kojem podnositelj zahtjevatraži: Pristup informacijama o nadzoru provedbe projektnih aktivnosti zakoje su izdvojena sredstva EU ili drŽavnog proračuna, a zakojeje mjerodavno ovo tijelo javne vlasti. Informacije trebaju biti u obliku proračunske tablice sa sljedećim stupcima:
l. Naziv projekta
2. Nositelj izvedbe
3. Link na dokumentaciju, prije svega isporučevinu
4. Iznos
5. Ishod nadzora
...
Iz ovih odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama proiz|azi da traženo očitovanje
nije gotova informacija koju ovo tijelo javne vlasti posjeduje u traŽenom obliku te samim time nema
karakter informacije u smislu članka 5. stavka 3."

Nakon toga sam dopunio moj zahtjev u smislu dostavljanja traženih informacija u bilo kojem obliku, na što ste mi dostavili rješenje o ODBACIVANJU mojeg zahtjeva (KLASA: UP/1-008-02/24-0 1125, URBROJ: 525-01/2-24-4, Zagreb, 21. ožujka 2024. godine), ali uz ostvarenje pristupa informacijama na moj izvorni Zahtjev!? To su ove informacije:

R.br. Isplaćeno EUR Prijavitelj i aktivnost po Pozivu 2020. na temu koncepta "Pametna sela"
1 6.457,79 Osječko baranjska županija pod nazivom Tehnologija na selu (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-Teh...) za što je isplaćeno 48.656,25 kn (6.457,79 EUR)
2 9.290,60 općina Vrsi pod nazivom Studija razvoja koncepta pametnog sela na području Općine Vrsi (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz...) za koju je isplaćeno 70.000 kn (9.290,60 EUR)
3 2.637,86 Hrvatska mreža za ruralni razvoj - animirani informativni video na temu "Pametna sela" za koji je isplaćeno 19.875 Kn (2.637,86 EUR)
4 2.616,74 Centar za poduzetništvo d.o.o. - radionica: Predstavljanje koncepta pametnih sela i poticanje inovacija u ruralnim područjima na tri lokacije - Konavle, Pelješac i Ploče za koju je isplaćeno 19.715,85 kn (2.616,74 EUR)
5 1.159,46 Braniteljska socijalno-radna zadruga Darđanka - tiskani promo materijali - "Razvoj pametnog sela kroz koncept energetske zadruge" za koju je isplaćeno 8.736 kn (1.159,46 EUR)
6 7.203,44 Poduzetnički centar Scala d.o.o. - konferencija: Pametna sela - digitalna transformacija za koju je isplaćeno 54.274,30 kn (7.203,44 EUR).
7 4.512,58 Općina Brodski Stupnik – radionica Radionice M6, M4 i "Pametna sela" za koju je isplaćeno 34.000 kuna (4.512,58 EUR)
8 11.945,05 OTRA d.o.o. – Studija razvoja pametnih sela na području Grada Cresa za koju je isplaćeno 90.000 kuna (11.945,05 EUR) (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz...)
9 6.636,14 Revent Smart d.o.o. – promotivni materijali na temu pametnih sela za koje je isplaćeno 50.000 kuna (6.636,14 EUR) te za istog prijavitelja promotivne kampanja na temu pametnih sela za koju je isplaćeno 49.000 kuna (6.503,42 EUR)
10 11.945,05 Lokalna akcijska grupa – LAG 5 - Izrada studije razvoja koncepta pametnih sela na području LAG-a 5 za koju je isplaćeno 90.000 kuna (11.945,05 EUR) (https://nrm.hr/files/sites/2/Studija-raz...)
Ukupno: 64.404,71
(pretvoreno u tablični oblik s moje strane). Jedini podatak koji niste dostavili je ishod nadzora provedbe ovih aktivnosti u svezi koncepta "Pametna sela" po pozivu iz 2020. godine. Za taj nadzor implicite iz rješenja zaključujem kako je za koncept "Pametna sela" u predmetnom pozivu utrošeno 64.404,71 EUR, gdje ovo TJV ne posjeduje informacije je li ili koliko je pametnih sela uspostavljeno, te kako ovo TJV nad ovih 10 navedenih aktivnosti nije provodilo nadzor realizacije.

Dakle, zahtijevam da izdate rješenje koje odgovara prethodno činjeničnim stanju! Ovo je tim više nužno zato, jer je u pozivu iz 2023. godine ovo TJV za koncept pametnih sela odobrilo gotovo 300.000 EUR, za što slijedno mogu pretpostaviti da također neće biti nadzora realizacije.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Za: Marina Gostrec

U svezi odgovora ovog TJV o aktivnostima povezanim s konceptom "Pametna sela" ste naveli sljedeće:

*************************************************
Putem Poziva Nacionalne ruralne mreže (sada NMZPP) u 2020. godini su financirane su sljedeće aktivnosti na temu koncepta Pametnih sela:
...
Općina Brodski Stupnik – radionica Radionice M6, M4 i "Pametna sela" za koju je isplaćeno 34.000 kuna (4.512,58 EUR)
...
***********************************************

Na moj zahtjeva za pristup predmetnim informacijama prema po Vama navedenom TJV Brodski Stupnik mi je odgovoreno ovdje: https://imamopravoznati.org/request/uspo...

U bitnome, rečeno TJV navodi u odgovoru da s "Pametnim selima" nema nikakve veze, te da je sredstva utrošilo za dvodnevni studijski posjet Pakoštanima (4.512,58 EUR?). Zbog činjenice da je na ovom jednom primjeru utvrđeno kako se ne radi o uspostavi koncepta "Pametna sela", kao dodatak mojem zahtjevu zahtijevam sljedeće dodatne informacije:

1. Izvješća o nadzoru utroška isplaćenih sredstava iz popisa koje mije dostavilo ovo TJV 21.3.2024. Ukoliko se takav nadzor uopće ne obavlja, molim to tako i navesti, kao raznog odbijanja mojeg zahtjeva jer ovo TJV nije u posjedu zahtijevanih informacija.
2. Kopiju i link na dokument kojim je reguliran postupak nadziranja utrošenih sredstava. Ukoliko takvog dokumenta o postupku nadzora uopće nema, molim to tako i navesti, kao raznog odbijanja mojeg zahtjeva jer ovo TJV nije u posjedu zahtijevanih informacija.

Skrećem pažnju da je rok za odgovor po ovom dodatnom zahtjevu 11.4.2024.

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić

Za: Marina Gostrec

Dodatni zahtjev poslan u javnom odgovoru!

S poštovanjem,

Miroslav Mađarić