Proširenje ceste

Zahtjev za pristup informacijama od Stanovnici Mokošice za Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Stanovnici Mokošice

Za: Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molimo na uvid dozvolu kojom je Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik investitoru izdala dopuštenje za proširenje ceste na dionici izvođenja radova kanalizacijskog podsustava (KLASA UP/I-361-03/14-01/11 URBROJ: 2117/01-15/14-16-19).

S poštovanjem,

Stanovnici Mokošice

[email protected], Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

Poštovani,

u Vašem dopisu dostavljenom ovoj Upravi putem e-maila dana 25. srpnja
2021. nisu navedene dostatne informacije kako bi se na isti dao potpuni
odgovor, budući u samom dopisu nije navedeno o kakvoj se dozvoli radi
niti tko je istu izdao, a sama klasa koju ste naveli u Vašem dopisu nije
poslovna klasa uredskog poslovanja Županijske uprave za ceste na
području Dubrovačko-neretvanske županije. Nadalje, vezano za predmetni
dopis ovim putem Vas obavještavamo da Županijska uprava za ceste na
području Dubrovačko-neretvanske županije ne upravlja niti je nadležna za
izdavanje bilo kakvih suglasnosti ili dozvola na cestama pod
administrativnim upravljanjem Grada Dubrovnika već je za upravljanje
istima nadležan isključivo Grad Dubrovnik.

S poštovanjem,

Miroslav Erhardt, dipl. iur.
Viši stručni suradnik za pravne,
kadrovske i opće poslove

Mob. 099 806 9034
Tel. 020 422 333

------ Originalna poruka ------
From: "Nikolina Martinovic" <[Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik e-mail za zahtjeve]>
To: [e-mail adresa]
Sent: 9.8.2021. 9:14:06
Subject: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Proširenje ceste

prikazati citirane dijelove