Pružanje sekundarne besplatne pravne pomoći u procesu povratka

Zahtjev za pristup informacijama od Centar za mirovne studije za Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Centar za mirovne studije

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Podatke o tumačenju i primjeni čl. 117. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18, 53/20) te na temelju njega donesen Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku (NN, broj 57/18) u kontekstu prava na besplatnu pravnu pomoć iz čl. 117 st.1. t.2. pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje pred upravnim sudom:
1. Je li besplatna pravna pomoć u sastavljanju tužbe i zastupanje pred upravnim sudom dostupna svim osobama iz čl. 117. st. 2. - odnosno državljaninu treće zemlje koji nezakonito boravi i državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi za kojeg je pokrenut postupak donošenja odluke u vezi s povratkom ili za kojeg je donesena odluka u vezi s povratkom, protiv koje se ne može izjaviti žalba nego pokrenuti upravni spor?
2. Postoje li neke pravne limitacije u ostvarivanju ovog prava?

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

Pristup informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

u privitku vam dostavljamo zahtjev za pristup informacijama Centra za mirovne studije iz Zagreba, kao i akt Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 008-02/20-01/92, URBROJ: 514-09-01/1-20-02 od 14. prosinca 2020. godine kojim se ustupa zahtjev.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Sanja Moharić Hehet
Zamjenica službenice za informiranje

Ulica grada Vukovara 49 |
10 000 Zagreb |

pravosudje.gov.hr
Facebook | Twitter |Flickr | YouTube |
[e-mail adresa] |
T: 01/3714-515 | F: 01/3714-509

prikazati citirane dijelove

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo obavijest Službe za odnose s javnošću od 16.
12. 2020. godine u svezi podneska koji nam je ustupilo Ministarstvo
pravosuđa i uprave.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

 

e-mail:   [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

 

prikazati citirane dijelove

Centar za mirovne studije

Za: Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

Poštovani,

Vjerujemo da je došlo do pogreške, te odgovor koji spominjete u tijelu maila nije priložen.
Molimo Vas da priložite dokument.

Hvala!

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

Isprike, u privitku je dopis Službe za odnose s javnošću.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected]

 

e-mail:   [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

 

 

From: Informiranje
Sent: Thursday, December 17, 2020 8:32 AM
To: '[ZPPI #7476 email]'
<[ZPPI #7476 email]>
Cc: '[e-mail adresa]' <[e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Pružanje sekundarne
besplatne pravne pomoći u procesu povratka

 

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo obavijest Službe za odnose s javnošću od 16.
12. 2020. godine u svezi podneska koji nam je ustupilo Ministarstvo
pravosuđa i uprave.

 

S poštovanjem,

 

[4]cid:[email protected]

 

e-mail:   [5][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[6]www.mup.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

Informiranje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

u prilogu je dopis ovjeren potpisom i pečatom.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected]

 

e-mail:   [2][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[3]www.mup.hr

 

 

From: Informiranje
Sent: Thursday, December 17, 2020 1:01 PM
To: '[ZPPI #7476 email]'
<[ZPPI #7476 email]>
Cc: '[e-mail adresa]' <[e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Pružanje sekundarne
besplatne pravne pomoći u procesu povratka

 

Poštovani,

 

Isprike, u privitku je dopis Službe za odnose s javnošću.

 

S poštovanjem,

 

 

[4]cid:[email protected]

 

e-mail:   [5][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[6]www.mup.hr

 

 

From: Informiranje
Sent: Thursday, December 17, 2020 8:32 AM
To: '[ZPPI #7476 email]'
<[7][ZPPI #7476 email]>
Cc: '[e-mail adresa]' <[8][e-mail adresa]>
Subject: RE: Zahtjev za pristup informacijama - Pružanje sekundarne
besplatne pravne pomoći u procesu povratka

 

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljamo obavijest Službe za odnose s javnošću od 16.
12. 2020. godine u svezi podneska koji nam je ustupilo Ministarstvo
pravosuđa i uprave.

 

S poštovanjem,

 

[9]cid:[email protected]

 

e-mail:   [10][e-mail adresa]  

Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, HR 10000

[11]www.mup.hr

 

 

prikazati citirane dijelove