Za: Grad Zagreb

Zanima me kada do kojeg roka će biti postavljena javna pumpa za vodu u naselju Dugave?

S poštovanjem,
Ivan Babić
Draganići 6,
10000 Zagreb
Hrvatska

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
potvrđujemo primitak.
Grad Zagreb
Službenik za informiranje

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,
vezano za vaš upit, obavještavamo vas da je odredbom članka 18. st. 5. istog Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22) propisano da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. Navedeno znači da pristup informaciji u smislu Zakona pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji u trenutku postavljanja zahtjeva za pristup informacijama, a ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da stvara nove informacije koje ne postoje u trenutku kada je zahtjev upućen odnosno da daje odgovore na upite, sastavlja izvješća, da obavlja dodatne aktivnosti odnosno sastavlja odgovor (daje pojašnjenja) radi stvaranja informacije. S time u vezi vaš upit prosljeđujemo, opreza radi, na nadležno postupanje Zagrebačkom holdingu d.o.o. odnosno Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.
S poštovanjem,

Ljiljana Podunajec, univ.spec.mag.iur.
Službenica za informiranje

prikazati citirane dijelove