Putni troškovi za Linića, ministra financija u 12. sazivu Vlade RH za 2013 godinu

Pisani zahtjev podnositelja Hrvoje Antolić za Ministarstvo financija, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Hrvoje Antolić

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Slavka Linić, ministra
financija u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Hrvoje Antolić
Petra Biškupa Vene 55b, 43000 Bjelovar

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb


Attachment KL 032 01 19 01 6 2.pdf
30K Download View as HTML


Poštovani,

U prilogu se nalti odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: